CEJ îi pune pe reclamanții din Cartelul Camioanelor într-o poziție și mai favorabilă

Publicat

CEJ (Curtea de Justiție a Uniunii Europene) a confirmat acum că termenul de prescripție începe să curgă abia în 2017 (anul publicării deciziei Comisiei) și nu în 2016 (anul comunicatului de presă).

CEJ a hotărât: „În aceste condiții, nu poate fi rezonabil ca, în speță, faptele necesare pentru a-i permite [reclamantului] să introducă acțiunea în despăgubiri să-i fie cunoscute la data publicării comunicatului de presă referitor la Decizia C(2016) 4673 final, și anume la 19 iulie 2016. Dimpotrivă, reclamantul ar fi dobândit probabil o astfel de cunoaștere la data publicării rezumatului Deciziei C(2016) 4673 final în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și anume la 6 aprilie 2017.

În consecință, pentru ca articolul 101 TFUE să producă efecte depline, este necesar să se considere că, în cazul de față, termenul de prescripție a început să curgă la data publicării.”

Acest lucru permite părților vătămate să acționeze în justiție pentru pretenții chiar și până la sfârșitul anului 2022. Această poziție favorabilă este cu atât mai importantă cu cât în prezent există deja trei decizii ale Curții Federale Supreme care sunt foarte favorabile reclamantului, ceea ce înseamnă că perspectivele pot fi descrise ca fiind promițătoare.

Aveți o întrebare?
Adresați-vă experților noștri!


Evoluții recente