Wyrok sądu w Amsterdamie z dnia 20.7.2022 r.

Opublikowano

W Holandii roszczenia naszych klientów znajdują się w trzeciej fali powodów. Dzięki temu możemy śledzić rozwój sprawy dla dwóch grup powodów, które będą przed nami sądzone i lepiej się przygotować.

Nasi holenderscy prawnicy śledzą więc wyroki amsterdamskiego sądu i oceniają, co wnioski Trybunału oznaczają dla nas. 20 lipca 2022 r. sąd wydał wyrok częściowy w pierwszym pozwie zbiorowym, którego streszczenie można przeczytać poniżej.

W skrócie, karteliści nie obronili żadnego z argumentów, które przedstawili Trybunałowi, a Trybunał zamiast tego wielokrotnie znalazł się na korzyść powodów.

Wyrok dotyczył trzech głównych aspektów:

I. Dopuszczalność skargi

W tej kwestii karteliści zakwestionowali wykorzystanie modelu cesji wierzytelności jako formy przeniesienia legitymacji procesowej i określili ten model jako niedopuszczalny. Trybunał odrzucił jednak ten argument i stwierdził, że nie ma powodu, aby uznać skargę za niedopuszczalną na tej podstawie.

Jest to dla nas świetna wiadomość, gdyż potwierdza, że model cesji wierzytelności (z którego my również korzystamy) może być z powodzeniem zastosowany również w tym przypadku.

II. Prawo właściwe

W tej sprawie sąd w Amsterdamie uznał, że zasadniczo niemożliwe jest uzyskanie w UE ciężarówki, na której cenę nie miał wpływu kartel, a zatem nie można powiedzieć, że miejsce zawarcia umowy było jedynym miejscem, w którym doszło do naruszenia stosunków konkurencyjnych. 

Z tego powodu Trybunał stwierdził również, że możliwość zastosowania prawa niderlandzkiego jest wystarczająca dla wszystkich stron kartelu, które zostały postawione przed sądem niderlandzkim. Trybunał potwierdził zatem, że prawo niderlandzkie jest prawem właściwym.

III. Ważność cesji wierzytelności

Członkowie kartelu zakwestionowali ważność umów zlecenia zawartych pomiędzy spółkami przedstawicielskimi a ich klientami. Oparli swój argument na tym, że według nich skarżący nie przedstawili dokumentów niezbędnych do weryfikacji ważności w sposób wystarczająco zorganizowany. 

Sąd nie uznał tego ani innych zarzutów za wystarczająco przekonujące i nie znalazł podstaw do uznania cesji za nieważne.

Można zatem podsumować, że zgodnie z oczekiwaniami obrona kartelistów opiera się głównie na argumentach wspierających, które nie odnoszą się do wyrządzonej szkody. Reakcja sądu na ich opinie jest jednak przede wszystkim negatywna, co znacząco wzmacnia pozycję zarówno powodów z pierwszej fali, jak i nas jako powodów z trzeciej fali.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia