Wpływ orzeczenia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii na finansowanie sporów sądowych i wymiar sprawiedliwości

Opublikowano

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zadał poważny cios branży finansowania sporów sądowych, orzekając, że umowy, które uprawniają fundatorów do udziału w sądowym odszkodowaniu, są niewykonalne, chyba że spełniają określone wymogi ustawowe.

Orzeczenie to ma wpływ na pozew zbiorowy wniesiony przez nabywców ciężarówek przeciwko producentom ciężarówek, którzy naruszyli prawo konkurencji, a także na inne postępowania zbiorowe, które opierają się na takich umowach finansowania. Branża finansowania sporów sądowych wyraziła zaniepokojenie i rozczarowanie orzeczeniem, które ich zdaniem daje nieuczciwą przewagę dobrze finansowanym korporacjom i podważa cel systemu pozwów zbiorowych.

Branża wezwała również do interwencji legislacyjnej w celu wyjaśnienia i naprawienia sytuacji. Jednakże, niektórzy fundatorzy próbowali również uspokoić rynek, że wpływ wyroku jest ograniczony i że dostosowali swoje umowy finansowania, aby uniknąć problemu. Wyrok został opisany jako nieoczekiwany, znaczący i potencjalnie katastrofalny dla sektora finansowania sporów sądowych w Wielkiej Brytanii.

Na szczęście nasze postępowania przed niemieckimi sądami pozostaną nienaruszone dzięki naszemu odmiennemu podejściu!

Źródło:

* UK Supreme Court deals blow to litigation funding industry / Financial Times
* Profession counts cost of crucial UK Supreme Court litigation funding ruling 
/ The Global Legal Post

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia