Deutsche Bahn vs DAF – kolejna ugoda w sporze kartelowym dotyczącym ciężarówek

Deutsche Bahn (DB), niemiecki operator kolejowy, i DAF, holenderski producent samochodów ciężarowych, zgodzili się zakończyć walkę prawną w sprawie skandalu kartelowego dotyczącego samochodów ciężarowych. Obie firmy zawarły ugodę w sprawie odszkodowania, które DAF zapłaci DB za szkody wyrządzone przez kartel. DB, jeden z największych nabywców samochodów ciężarowych w Europie, pozwał producentów ciężarówek o odszkodowanie w… Więcej Deutsche Bahn vs DAF – kolejna ugoda w sporze kartelowym dotyczącym ciężarówek

Opublikowano

Sąd UE podtrzymuje karę w wysokości 880 mln euro dla Scania za udział w kartelu ciężarówek

W ważnej decyzji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił odwołanie szwedzkiego producenta samochodów ciężarowych Scania od znacznej grzywny w wysokości ponad 880 milionów euro. Grzywna została nałożona ze względu na zaangażowanie Scanii w kartele ciężarówek, w których firmy zmawiają się w celu manipulowania rynkiem. Scania zgłosiła zastrzeżenia, zarzucając stronniczość w procesie sądowym, kwestionując interpretację miejsca popełnienia… Więcej Sąd UE podtrzymuje karę w wysokości 880 mln euro dla Scania za udział w kartelu ciężarówek

Opublikowano

Dalsza nawigacja: Aktualne informacje na temat sprawy kartelu ciężarówek w Holandii

Początkowo oczekiwano, że w październiku zapadnie decyzja w sprawie pierwszej partii roszczeń w sądzie w Amsterdamie. Oczekiwano, że decyzja ta nada ton kolejnym partiom roszczeń, w tym trzeciej partii, do której należą Państwa roszczenia. Sprawy przybrały jednak nieoczekiwany obrót. 8 listopada sąd rozpatrujący drugą sprawę postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego o wytyczne dotyczące prawa… Więcej Dalsza nawigacja: Aktualne informacje na temat sprawy kartelu ciężarówek w Holandii

Opublikowano

Truck Cartel, AT.39824 Aktualizacja

Wszystkie strony przedstawiły swoje argumenty w sądzie, a obecnie eksperci je analizują. Trzy pozytywne decyzje faworyzują powoda, potwierdzając odszkodowania w leasingu i zakupie ciężarówek. W październiku Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy więcej odwołań, ale kierunek przyjazny powodom jest jasny. Większość pozwów (ponad 260 000 odszkodowań za ciężarówki) toczy się w Monachium. Status pozwuZłożono wiele pozwów. Zimą… Więcej Truck Cartel, AT.39824 Aktualizacja

Opublikowano

Wpływ orzeczenia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii na finansowanie sporów sądowych i wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii zadał poważny cios branży finansowania sporów sądowych, orzekając, że umowy, które uprawniają fundatorów do udziału w sądowym odszkodowaniu, są niewykonalne, chyba że spełniają określone wymogi ustawowe. Orzeczenie to ma wpływ na pozew zbiorowy wniesiony przez nabywców ciężarówek przeciwko producentom ciężarówek, którzy naruszyli prawo konkurencji, a także na inne postępowania zbiorowe, które… Więcej Wpływ orzeczenia Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii na finansowanie sporów sądowych i wymiar sprawiedliwości

Opublikowano

Aktualny stan niemieckich zwrotów opłat drogowych (Toll-Collect) w lipcu 2023 r.

Obecnie wszystkie postępowania administracyjne znajdują się w fazie „Ruhendstellung”, co oznacza, że oczekują na decyzję Sądu Administracyjnego w Kolonii w kluczowej „modelowej” sprawie dotyczącej stosowania Wegekostengutachten 2013 i 2018. Decyzja ta będzie miała znaczący wpływ na przedmiotowe sprawy. Na podstawie odpowiedzi otrzymanych od BAG/BLM i potwierdzonych telefonicznie przez ich biuro, obecnie przetwarzają i wypłacają roszczenia… Więcej Aktualny stan niemieckich zwrotów opłat drogowych (Toll-Collect) w lipcu 2023 r.

Opublikowano

Karteliści utworzyli już rezerwy w wysokości ponad 2,5 mld euro

DAF Trucks z siedzibą w Eindhoven zawarł w I kwartale br. ugodę o wartości 550 mln euro z firmami transportowymi, które przepłaciły za swoje ciężarówki w wyniku nielegalnego ustalania cen. Firma Paccar, która jest właścicielem DAF Trucks od 1996 r., utworzyła rezerwę w wysokości 600 mln dolarów, aby zrekompensować przewoźnikom, którzy złożyli wnioski o odszkodowanie… Więcej Karteliści utworzyli już rezerwy w wysokości ponad 2,5 mld euro

Opublikowano

Waberer’s zawiera pozasądową ugodę z producentem ciężarówek w sprawie kartelu

Firma transportowo-logistyczna Waberer´s rozwiązała 03.04.2023 r. jedną z trwających spraw kartelowych dotyczących samochodów ciężarowych poprzez zawarcie ugody pozasądowej z jednym z producentów samochodów ciężarowych. Firma wszczęła postępowanie odszkodowawcze w sądzie w Monachium w 2016 roku, a sprawa trwała już od ponad 7 lat.

Opublikowano

Sąd brytyjski wzywa do uproszczonego podejścia przy obliczaniu odszkodowań

Sąd brytyjski zauważył, że chociaż otrzymał tysiące stron szczegółowych ekspertyz dotyczących wszystkich kwestii, to w przypadku niektórych kwestii pomocniczych, takich jak Uzupełnienie i Utrata dochodów, nieproporcjonalnie dużo czasu poświęcono na skomplikowane analizy, które były mniej uzasadnione. Zwiększa to ogólne koszty postępowania i jest bardzo uciążliwe dla Sądu. Trybunał wzywa zatem strony w innych podobnych sprawach… Więcej Sąd brytyjski wzywa do uproszczonego podejścia przy obliczaniu odszkodowań

Opublikowano

Postępy naszej toczącej się sprawy w Holandii

Najnowsze wydarzenia dotyczące kontrpozycji DAF na pozwy w 3. partii, która obejmuje nasze sprawy. Nasi prawnicy przeanalizowali zgłoszenie DAF i zaproponowali dalsze kroki. DAF zaprzecza w 100% roszczeniom zgłoszonym przez nas i innych powodów. Argumentują między innymi, że kartel nie miał wpływu na ostateczną cenę i że wiele roszczeń jest przedawnionych. Nasi prawnicy skoordynowali swoje… Więcej Postępy naszej toczącej się sprawy w Holandii

Opublikowano

Główne aspekty zeznań biegłych (Truck Cartel)

Jak wcześniej informowaliśmy, The Royal Mail Group i BT wniosły powództwo uzupełniające przeciwko spółkom z grupy DAF za udział w nielegalnym ustalaniu cen. Competition Appeal Tribunal zmaga się obecnie z licznymi kwestiami związanymi z zeznaniami ekspertów, aby wydać orzeczenie, co podkreślili w swoim szerokim zarysie: „(1) Związek przyczynowy – czy naruszenie spowodowało, że Powodowie ponieśli… Więcej Główne aspekty zeznań biegłych (Truck Cartel)

Opublikowano

Royal Mail i BT otrzymały ponad 17,5 mln funtów odszkodowania od DAF Trucks

Brytyjski Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji przyznał niedawno Royal Mail i BT około 17,5 miliona funtów odszkodowania od DAF Trucks za skandal kartelowy w Trucks.  Decyzja Trybunału zapadła po 14-letnim dochodzeniu, które ujawniło, że MAN, Volvo/Renault, Daimler (Mercedes-Benz), Iveco i DAF zaangażowały się w nielegalne działania związane z manipulacją cenami i od tego czasu są przedmiotem… Więcej Royal Mail i BT otrzymały ponad 17,5 mln funtów odszkodowania od DAF Trucks

Opublikowano

Raport o kartelu ciężarówek luty 2023 r.

Kartel ciężarówek, AT.39824 Wszystkie strony przedstawiły swoje argumenty w sądzie. Przedstawiono pierwsze wyniki zleconej przez sąd ekspertyzy, a wszyscy eksperci quantum dokonają przeglądu i prześlą swoje wypowiedzi do końca maja. Korzystne decyzje sądu Wydano już 3 korzystne orzeczenia. To również bez zastrzeżeń pozytywne dla powoda i potwierdzające istnienie odszkodowań zarówno w przypadku leasingu, jak i… Więcej Raport o kartelu ciężarówek luty 2023 r.

Opublikowano

W lutym 2023 roku wciąż nie jest za późno na działanie!

Jak zapewne pamiętasz koniec ubiegłego roku był ostatecznym terminem, a większość roszczeń uległa przedawnieniu wraz z końcem 2022 roku. Mimo to, nadal możesz złożyć wniosek o odszkodowanie!Aby móc nadal wspierać właścicieli ciężarówek w ich roszczeniach odszkodowawczych, nasz zespół prawny wdrożył sposób składania wszystkich roszczeń przeciwko Scanii w oparciu o dość nowe orzeczenie niemieckiego Sądu Najwyższego.… Więcej W lutym 2023 roku wciąż nie jest za późno na działanie!

Opublikowano

Aktualny stan roszczeń w Holandii

Jak niedawno informowaliśmy, DAF otrzymał od sądu rok na przygotowanie odpowiedzi na trzeci pozew grupowy (w tym pozew LitFin). W dniu 7 grudnia 2022 roku nasi pełnomocnicy otrzymali odpowiedź DAF. Przedłożenie liczy 744 strony, nie licząc załączników. Wydaje się, że DAF przyjął strategię mającą na celu przedłużenie całego postępowania i wywołanie presji wysokich kosztów związanych… Więcej Aktualny stan roszczeń w Holandii

Opublikowano

Aktualny stan zwrotu kosztów Toll collect w Niemczech

Sąd administracyjny w Kolonii wydał postanowienie* o przedmiocie sporu: Powód domaga się częściowego zwrotu opłat za przejazd w latach 2016-2020, powołując się na decyzję ETS w sprawie opłat za przejazd w latach 2010/2011. Termin rozprawy wyznaczono na 28 lutego 2023 roku. Rozprawa odbędzie się przed Sądem Administracyjnym w Kolonii w sprawie kosztów policji drogowej. Mamy… Więcej Aktualny stan zwrotu kosztów Toll collect w Niemczech

Opublikowano

6 logicznych powodów, dla których producenci ciężaróweknie nie nałożą sankcji na firmy ubiegające się oodszkodowania w sprawie kartelu ciężarówek

Odkąd wybuchł skandal związany z kartelem samochodów ciężarowych i rozpoczęto procedury odszkodowawcze, nieustannie krążą plotki, że nie warto ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ mogą pojawić się „konsekwencje”. Często słyszymy, że „nie chcemy ubiegać się o odszkodowanie, ponieważ obawiamy się, że nasze dobre relacje z dealerem samochodów ciężarowych zostaną uszkodzone”. Najpierw trzeba tu dokonać bardzo ważnej… Więcej 6 logicznych powodów, dla których producenci ciężaróweknie nie nałożą sankcji na firmy ubiegające się oodszkodowania w sprawie kartelu ciężarówek

Opublikowano

Firmy państwowe, gminy i przedsiębiorstwa publiczne – czy rzeczywiście są zobowiązane do dochodzenia odszkodowań od producentów samochodów ciężarowych?

Często zadawane jest pytanie: czy firmy państwowe, gminy i ich przedsiębiorstwa komunalne oraz spółki akcyjne, w przeciwieństwie do firm prywatnych, są prawnie zobowiązane do wszczęcia postępowania odszkodowawczego przeciwko producentom samochodów ciężarowych należących do kartelu przed końcem 2022 roku, jak tego oczekują właściciele? Dr Werner A. Meier, ekspert kancelarii prawnej Marzillier, Dr Meier & Dr Guntner, pomógł nam zrozumieć to zagadnienie: „Przede… Więcej Firmy państwowe, gminy i przedsiębiorstwa publiczne – czy rzeczywiście są zobowiązane do dochodzenia odszkodowań od producentów samochodów ciężarowych?

Opublikowano

Wyrok sądu w Amsterdamie z dnia 20.7.2022 r.

W Holandii roszczenia naszych klientów znajdują się w trzeciej fali powodów. Dzięki temu możemy śledzić rozwój sprawy dla dwóch grup powodów, które będą przed nami sądzone i lepiej się przygotować. Nasi holenderscy prawnicy śledzą więc wyroki amsterdamskiego sądu i oceniają, co wnioski Trybunału oznaczają dla nas. 20 lipca 2022 r. sąd wydał wyrok częściowy w… Więcej Wyrok sądu w Amsterdamie z dnia 20.7.2022 r.

Opublikowano

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł: Pojazdy specjalne, jak np. śmieciarki, również podlegają kartelowi samochodów ciężarowych

W dniu 01 sierpnia 2022 roku ETS wyjaśnił, że śmieciarki i inne pojazdy specjalnego przeznaczenia należy objąć odszkodowaniem w ramach kartelu samochodów ciężarowych w taki sam sposób jak inne samochody ciężarowe. Trybunał zastosował się tym samym do opinii rzecznika generalnego (sprawa C-588/20, Landkreis Northeim) i odrzucił wszystkie zarzuty kartelistów. Producenci samochodów ciężarowych domagali się oświadczenia, że samochody ciężarowe ze specjalnymi zabudowami nie… Więcej Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł: Pojazdy specjalne, jak np. śmieciarki, również podlegają kartelowi samochodów ciężarowych

Opublikowano

Mercedes stworzył rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro Mercedes zarezerwował rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro na wypadek sporów sądowych i postępowań prawnych

Chociaż producenci samochodów ciężarowych są bardzo powściągliwi (ze zrozumiałych względów) w kwestii trwających roszczeń odszkodowawczych kartelu samochodów ciężarowych, w tle musieli już liczyć się z prawdopodobnie nieuniknionymi konsekwencjami. Wskazuje na to przynajmniej roczne sprawozdanie finansowe Mercedes Benz Group, w którym zawarła już znaczną rezerwę (ponad 1 miliard euro) na spory i postępowania prawne, którą musiała poprzeć (choć starała się być dyskretna) szczegółowymi… Więcej Mercedes stworzył rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro Mercedes zarezerwował rezerwy w wysokości ponad 1 mld euro na wypadek sporów sądowych i postępowań prawnych

Opublikowano

Jeszcze tylko 4 miesiące na działanie dla tych, którzy chcą uzyskać odszkodowanie

Gwałtowny wzrost kosztów i cen paliwa, który ma miejsce w Europie na naszych oczach, stanowi niezwykłe obciążenie dla operatorów ciężarówek, dodając do tego nieunikniony wzrost płac w ostatnich latach. Można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorstwa nie są w stanie w pełni pokryć tych zwiększonych kosztów z powodu coraz ostrzejszej konkurencji rynkowej. Istnieje bardzo niewiele możliwości, aby zniwelować te skutki. Odszkodowanie z tytułu… Więcej Jeszcze tylko 4 miesiące na działanie dla tych, którzy chcą uzyskać odszkodowanie

Opublikowano

Porażka dla Mercedesa. Wnioski o stronniczość wobec sędziego przewodniczącego odrzucone.

Aktualizacja:Wnioski o stronniczość złożone przez firmę Mercedes w Sądzie Okręgowym w Dortmundzie, sprawa nr 8 O 4/18, zostały odrzucone. Pierwotnie Sąd Okręgowy w Dortmundzie miał wydać wyrok przeciwko producentowi samochodów ciężarowych Mercedes w toczącej się sprawie antymonopolowej dotyczącej samochodów ciężarowych w styczniu 2022 r., ale Mercedes chciał użyć wszelkich środków, aby temu zapobiec, żeby uniknąć groźby wyroku skazującego. Dlatego też Mercedes poczuł się zmuszony… Więcej Porażka dla Mercedesa. Wnioski o stronniczość wobec sędziego przewodniczącego odrzucone.

Opublikowano

DAF złożył wniosek, aby inni producenci samochodów ciężarowych przyłączyli się do postępowania w Holandii

Czynności procesowe strony przeciwnej W trakcie postępowania DAF złożył wniosek, aby pozostali producenci ciężarówek również przyłączyli się jako pozwani w zakresie naszego roszczenia. DAF złożył wcześniej taki wniosek, ale nie został on rozstrzygnięty, ponieważ postępowanie zostało przeniesione do Sądu Okręgowego w Amsterdamie. W przeciwieństwie do poprzedniego wniosku, DAF obecnie wnosi również o przyłączenie Iveco Group… Więcej DAF złożył wniosek, aby inni producenci samochodów ciężarowych przyłączyli się do postępowania w Holandii

Opublikowano

ETS stawia w jeszcze lepszej sytuacji powodów związanych z kartelem ciężarówek

ETS (Europejski Trybunał Sprawiedliwości) potwierdził właśnie, że termin przedawnienia rozpoczyna się 2017 roku (rok publikacji decyzji Komisji), a nie w 2016 roku (rok ogłoszenia prasowego). ETS uznał, że: „W tych okolicznościach nie można racjonalnie przyjąć, że w niniejszej sprawie fakty niezbędne do umożliwienia [skarżącemu] wniesienia skargi o odszkodowanie były mu znane w dniu publikacji komunikatu prasowego dotyczącego… Więcej ETS stawia w jeszcze lepszej sytuacji powodów związanych z kartelem ciężarówek

Opublikowano

Scania złożyła odwołanie

Jak już wcześniej informowaliśmy, w 2017 roku Komisja Europejska ukarała Scanię grzywną w wysokości 880 milionów euro w sprawie kartelu samochodów ciężarowych, po tym jak Scania, w przeciwieństwie do 5 innych producentów samochodów ciężarowych, nie współpracowała w dochodzeniu dotyczącym oszustwa.Odwołanie Scanii od decyzji Komisji Europejskiej zostało odrzucone w całości 02 lutego 2022 roku (numer sprawy T-799/17). Scania skorzystała teraz z ostatniej… Więcej Scania złożyła odwołanie

Opublikowano

Chronologiczna historia kartelu ciężarówek

Kartel (cenowy)ciężarówekdziałał formalnie przez 14 lat od 17.01.1997 do 18.01.2011 i został ujawniony publicznie dopiero po latach w 2014 roku. Ogólnie przyjęty pogląd w tej dziedzinie jest taki, że szkody mogą być wykryte do końca 2014 roku, niektórzy idą dalej i przewidują 2015 rokjako datę końcową, ale nawet najbardziej konserwatywni eksperci stawiają na 2013 rok. Są to najważniejsze etapy i wydarzenia w… Więcej Chronologiczna historia kartelu ciężarówek

Opublikowano

Najnowsze orzeczenie oznacza, że śmieciarki i inne samochody ciężarowe sprzedawane ze specjalnymi nadwoziami również mają prawo do odszkodowania

24 lutego Trybunał Sprawiedliwości w Northeim w Niemczech wydał precedensowe orzeczenie, w którym wyjaśnił, że dla celów odszkodowań w ramach kartelu ciężarówek, ciężarówki i inne pojazdy specjalne używane do wywozu śmieci powinny być traktowane tak samo jak samochody ciężarowe ogólnego przeznaczenia. Wyrok w sprawie „C-588/20, Landkreis Northeim”, opublikowany na początku marca, na 15 stronach przedstawia fakty i uzasadnienie prawne i odrzuca argument producentów ciężarówek, że ciężarówki… Więcej Najnowsze orzeczenie oznacza, że śmieciarki i inne samochody ciężarowe sprzedawane ze specjalnymi nadwoziami również mają prawo do odszkodowania

Opublikowano

Dokumenty wymagane w procesie odszkodowawczym kartelu samochodów ciężarowych i sprzedaży wierzytelności

Faktury lub umowy leasingowe (zeskanowana kopia). Zakup, kredyt, leasing i wynajem długoterminowy są dopuszczalne. Ważne jest, aby w dokumentach był podany numer podwozia pojazdu. W przypadku umowy leasingu lub najmu należy wyraźnie określić całkowitą kwotę, łącznie z opłatą wstępną, wszystkimi miesięcznymi ratami i ewentualną wartością rezydualną. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli jest dostępny)  Aktualne zaświadczenie o firmie (w języku niemieckim lub angielskim) Nie jest wymagane, aby pojazdy były nadal w posiadaniu, mogły one zostać w… Więcej Dokumenty wymagane w procesie odszkodowawczym kartelu samochodów ciężarowych i sprzedaży wierzytelności

Opublikowano

Raport o stanie procesów sądowych w sprawie karteli ciężarówek w Holandii styczeń, 2022

20 września 2021 roku nasi holenderscy adwokaci (z kancelarii prawnej STEK) wzięli udział w formalnej rozprawie przed Sądem Okręgowym w Amsterdamie. Sąd omówił szereg kwestii proceduralnych, które były ważne dla postępowania, ale również czasochłonne. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa ważne fakty, co do których osiągnięto porozumienie: Nasze sprawy wylądowały w pierwszej partii z trzech. Jak już informowaliśmy, powodowie… Więcej Raport o stanie procesów sądowych w sprawie karteli ciężarówek w Holandii styczeń, 2022

Opublikowano

Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać odszkodowanie w niemieckich sądach

W wielu państwach członkowskich UE nie można już dochodzić przed sądem odszkodowania za szkody spowodowane przez kartel samochodowy. Powodem tego jest to, że chociaż UE wymaga harmonizacji prawa na poziomie podstawowym (to znaczy, że decyzja UE o wypłacie odszkodowania jest wiążąca), to jednak obliczanie terminów przedawnienia (inaczej mówiąc przedawnienie) zostało pozostawione suwerennej decyzji państw członkowskich.… Więcej Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać odszkodowanie w niemieckich sądach

Opublikowano

Dobra wiadomość dla właścicieli ciężarówek spoza UE w sprawie o odszkodowanie z tytułu kartelu ciężarówek

Od samego początku cała procedura umożliwiała dochodzenie odszkodowania tylko firmom mającym siedzibę w UE. Z prawnego punktu widzenia jest to zrozumiałe ograniczenie, ponieważ uchwała Komisji Europejskiej nie dawała stabilnej podstawy prawnej do wszczęcia postępowania poza UE, a inwestorzy niechętnie podejmowali to znacznie wyższe ryzyko. Zrozumiałe, ale niesprawiedliwe z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorstw, które również zostały… Więcej Dobra wiadomość dla właścicieli ciężarówek spoza UE w sprawie o odszkodowanie z tytułu kartelu ciężarówek

Opublikowano

Trybunał Europejski odrzucił apelację Scanii i podtrzymał karę 880 milionów euro  

Jak już wcześniej informowaliśmy, Scania w przeciwieństwie do innych producentów samochodów ciężarowych próbowała iść własną drogą w procesie kartelu samochodów ciężarowych. W 42-stronicowym orzeczeniu, opublikowanym 2 lutego 2022 roku, Trybunał Europejski wyraźnie odrzucił tę możliwość. Zgodnie z dochodzeniem Komisji Europejskiej wiodący producenci samochodów ciężarowych DAF, Iveco, MAN, Mercedes (Daimler), Renault, Scania i Volvo prowadzili w… Więcej Trybunał Europejski odrzucił apelację Scanii i podtrzymał karę 880 milionów euro  

Opublikowano

Stan sprawy sądowej dotyczącej kartelu ciężarówek w Niemczech, styczeń 2022

W dniu 23 września 2021 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH), sprawa nr KZR 35/19, orzekł o odpowiedzialności merytorycznej i całkowicie potwierdził opinię prawną powodów! Doszło nie tylko do wymiany informacji, ale – jak podkreślono w kilku miejscach – nawet do kartelu cenowego, czyli kartelu hard-core, a tym samym najgorszego naruszenia konkurencji, jak również wiążąco stwierdziła Komisja. Pozwani również przyznali ten fakt w kontekście ugody i… Więcej Stan sprawy sądowej dotyczącej kartelu ciężarówek w Niemczech, styczeń 2022

Opublikowano

Czy Mercedes chwyta się brzytwy? Zarzut stronniczości wobec sędziego prowadzącego.

Aktualizacja 2: Porażka dla Mercedesa. Wnioski o stronniczość wobec sędziego przewodniczącego odrzucone. Aktualizacja 1: Według informacji z Sądu Okręgowego w Dortmundzie, na dzień 01.04.2022 nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w sprawie wniosków o stronniczość. Sąd Rejonowy w Dortmundzie miał wydać wyrok przeciwko producentowi ciężarówek Daimler w styczniu 2022 roku w toczącej się sprawie kartelu ciężarówek. Wygląda na… Więcej Czy Mercedes chwyta się brzytwy? Zarzut stronniczości wobec sędziego prowadzącego.

Opublikowano

Czy ciężarówka została zakupiona jako nowa bezpośrednio czy przez hurtownię? W obu przypadkach można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

W drugim orzeczeniu w sprawie kartelu ciężarówek* Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił że roszczenie o odszkodowanie ma zastosowanie również w przypadku pośredniego zakupu przez osobę trzecią. Ponieważ niezależni prawnie hurtownicy byli zaangażowani w dystrybucję w sposób systematyczny i ciągły, pozwanym odmawia się prawa do negowania odpowiedzialności na podstawie tego faktu. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w równoległym postępowaniu (nie dotyczącym samochodów ciężarowych) zajął… Więcej Czy ciężarówka została zakupiona jako nowa bezpośrednio czy przez hurtownię? W obu przypadkach można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Opublikowano

Kolejny wyrok Sądu Okręgowego na korzyść nabywców samochodów ciężarowych

Dzięki decyzji 1. Senatu Kartelowego Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie z dnia 5 sierpnia 2021 r.*, kolejny Wyższy Sąd Krajowy dołączył do przyjaznego powodom sądownictwa w sprawie kartelu ciężarówek. Decyzja omawia przedmiot sporu bardzo szczegółowo w 388 paragrafach i ściśle nawiązuje do decyzji Senatu Kartelu w Federalnym Sądzie Najwyższym **.Decyzja jest bardzo szczegółowa i zawiera 388 paragrafów i stanowi kontynuację decyzji Senatu Kartelu w Federalnym… Więcej Kolejny wyrok Sądu Okręgowego na korzyść nabywców samochodów ciężarowych

Opublikowano

Następny kamień milowy i oczekiwania czasowe

Po wydaniu trzech wyroków Federalnego Sądu Najwyższego (BGH)*, z których wszystkie są korzystne dla powodów, sądy niższych instancji są wezwane do określenia zakresu odszkodowania. Federalny Sąd Najwyższy (BGH) zdecydowanie poparł postępowanie w Monachium poprzez zażądanie uniwersalnej opinii biegłego na temat całego zakresu zakupów we wszystkich markach i we wszystkich latach. W Monachium, powołany przez sąd ekspert, prof. dr Falck (Instytut Badań Ekonomicznych IFO), przewiduje… Więcej Następny kamień milowy i oczekiwania czasowe

Opublikowano

Zwrot opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych – złóż wniosek o zwrot pełnej kwoty!

W związku z zmianą podstawy prawnej, nastąpi częściowy zwrot niemieckiej opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych. Ale uwaga: ten zwrot pokrywa tylko ułamek rzeczywistego roszczenia! Oferowany proces zwróci redukcję tylko przez okres jednego roku. Przy właściwej reprezentacji przez wyspecjalizowaną kancelarię, można uzyskać zwrot za okres od 3 do 4 lat. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania zwrotu za okres od roku… Więcej Zwrot opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych – złóż wniosek o zwrot pełnej kwoty!

Opublikowano

Przedawnienie – skomplikowany temat wyjaśniony w prosty sposób

W odniesieniu do przedawnienia w sprawie kartelu ciężarowego, należy przede wszystkim zauważyć, że przedawnienie było zawieszone przez bardzo długi czas ze względu na trwające śledztwo. Ostatecznie proces zakończył się wydaniem zawiadomienia o nałożeniu kary w dniu 19 lipca 2016 r. Ponieważ wciąż pozostają kolejne zawieszenia, czyli przedłużenia terminów, dziś, jesienią 2021 r., zakupy i transakcje leasingowe z lat 2006-2016 można… Więcej Przedawnienie – skomplikowany temat wyjaśniony w prosty sposób

Opublikowano

A co teraz ze Scanią?

Przypadek Scanii jest szczególny. Podczas gdy pozostałych 5 sprawców kartelu w pełni przyznało się do winy i przyznało się do wszystkich przestępstw, Scania wciąż stawia opór. Na Scanię nałożono karę w wysokości 880 milionów euro. Scania musiała zapłacić tę karę ponieważ decyzja została wydana i była wykonalna. Oznacza to, że pieniądze mogły zostać wyegzekwowane poprzez zajęcie kont.Scania może mieć… Więcej A co teraz ze Scanią?

Opublikowano

Sprawa kartelu ciężarówek

 Komisja Europejska nałożyła blisko trzy miliardy euro grzywny na 5 producentów samochodów ciężarowych w największym dotychczas odkrytym kartelu, kartelu samochodów ciężarowych, AT.39284. Komisja Europejska podkreśla, że kartel ten jest jednym z największych karteli w Europie. Należy zauważyć, że Daimler, MAN, Renault/Volvo, Iveco i DAF są odpowiedzialni solidarnie, tzn. tzn. każdy z uczestników kartelu może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za każdy zakup  (tj. również od konkurenta). Karteliści ci… Więcej Sprawa kartelu ciężarówek

Opublikowano