Scania złożyła odwołanie

Jak już wcześniej informowaliśmy, w 2017 roku Komisja Europejska ukarała Scanię grzywną w wysokości 880 milionów euro w sprawie kartelu samochodów ciężarowych, po tym jak Scania, w przeciwieństwie do 5 innych producentów samochodów ciężarowych, nie współpracowała w dochodzeniu dotyczącym oszustwa.Odwołanie Scanii od decyzji Komisji Europejskiej zostało odrzucone w całości 02 lutego 2022 roku (numer sprawy T-799/17). Scania skorzystała teraz z ostatniej… Więcej Scania złożyła odwołanie

Opublikowano

Chronologiczna historia kartelu ciężarówek

Kartel (cenowy)ciężarówekdziałał formalnie przez 14 lat od 17.01.1997 do 18.01.2011 i został ujawniony publicznie dopiero po latach w 2014 roku. Ogólnie przyjęty pogląd w tej dziedzinie jest taki, że szkody mogą być wykryte do końca 2016 roku, niektórzy idą dalej i przewidują 2018 rokjako datę końcową, ale nawet najbardziej konserwatywni eksperci stawiają na 2014 rok. Są to najważniejsze etapy i wydarzenia w… Więcej Chronologiczna historia kartelu ciężarówek

Opublikowano

Najnowsze orzeczenie oznacza, że śmieciarki i inne samochody ciężarowe sprzedawane ze specjalnymi nadwoziami również mają prawo do odszkodowania

24 lutego Trybunał Sprawiedliwości w Northeim w Niemczech wydał precedensowe orzeczenie, w którym wyjaśnił, że dla celów odszkodowań w ramach kartelu ciężarówek, ciężarówki i inne pojazdy specjalne używane do wywozu śmieci powinny być traktowane tak samo jak samochody ciężarowe ogólnego przeznaczenia. Wyrok w sprawie „C-588/20, Landkreis Northeim”, opublikowany na początku marca, na 15 stronach przedstawia fakty i uzasadnienie prawne i odrzuca argument producentów ciężarówek, że ciężarówki… Więcej Najnowsze orzeczenie oznacza, że śmieciarki i inne samochody ciężarowe sprzedawane ze specjalnymi nadwoziami również mają prawo do odszkodowania

Opublikowano

Dokumenty wymagane w procesie odszkodowawczym kartelu samochodów ciężarowych i sprzedaży wierzytelności

Faktury lub umowy leasingowe (zeskanowana kopia). Zakup, kredyt, leasing i wynajem długoterminowy są dopuszczalne. Ważne jest, aby w dokumentach był podany numer podwozia pojazdu. W przypadku umowy leasingu lub najmu należy wyraźnie określić całkowitą kwotę, łącznie z opłatą wstępną, wszystkimi miesięcznymi ratami i ewentualną wartością rezydualną. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli jest dostępny)  Aktualne zaświadczenie o firmie (w języku niemieckim lub angielskim) Nie jest wymagane, aby pojazdy były nadal w posiadaniu, mogły one zostać w… Więcej Dokumenty wymagane w procesie odszkodowawczym kartelu samochodów ciężarowych i sprzedaży wierzytelności

Opublikowano

Raport o stanie procesów sądowych w sprawie karteli ciężarówek w Holandii styczeń, 2022

20 września 2021 roku nasi holenderscy adwokaci (z kancelarii prawnej STEK) wzięli udział w formalnej rozprawie przed Sądem Okręgowym w Amsterdamie. Sąd omówił szereg kwestii proceduralnych, które były ważne dla postępowania, ale również czasochłonne. W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa ważne fakty, co do których osiągnięto porozumienie: Nasze sprawy wylądowały w pierwszej partii z trzech. Jak już informowaliśmy, powodowie… Więcej Raport o stanie procesów sądowych w sprawie karteli ciężarówek w Holandii styczeń, 2022

Opublikowano

Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać odszkodowanie w niemieckich sądach

W wielu państwach członkowskich UE nie można już dochodzić przed sądem odszkodowania za szkody spowodowane przez kartel samochodowy. Powodem tego jest to, że chociaż UE wymaga harmonizacji prawa na poziomie podstawowym (to znaczy, że decyzja UE o wypłacie odszkodowania jest wiążąca), to jednak obliczanie terminów przedawnienia (inaczej mówiąc przedawnienie) zostało pozostawione suwerennej decyzji państw członkowskich.… Więcej Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać odszkodowanie w niemieckich sądach

Opublikowano

Dobra wiadomość dla właścicieli ciężarówek spoza UE w sprawie o odszkodowanie z tytułu kartelu ciężarówek

Od samego początku cała procedura umożliwiała dochodzenie odszkodowania tylko firmom mającym siedzibę w UE. Z prawnego punktu widzenia jest to zrozumiałe ograniczenie, ponieważ uchwała Komisji Europejskiej nie dawała stabilnej podstawy prawnej do wszczęcia postępowania poza UE, a inwestorzy niechętnie podejmowali to znacznie wyższe ryzyko. Zrozumiałe, ale niesprawiedliwe z punktu widzenia lokalnych przedsiębiorstw, które również zostały… Więcej Dobra wiadomość dla właścicieli ciężarówek spoza UE w sprawie o odszkodowanie z tytułu kartelu ciężarówek

Opublikowano

Trybunał Europejski odrzucił apelację Scanii i podtrzymał karę 880 milionów euro  

Jak już wcześniej informowaliśmy, Scania w przeciwieństwie do innych producentów samochodów ciężarowych próbowała iść własną drogą w procesie kartelu samochodów ciężarowych. W 42-stronicowym orzeczeniu, opublikowanym 2 lutego 2022 roku, Trybunał Europejski wyraźnie odrzucił tę możliwość. Zgodnie z dochodzeniem Komisji Europejskiej wiodący producenci samochodów ciężarowych DAF, Iveco, MAN, Mercedes (Daimler), Renault, Scania i Volvo prowadzili w… Więcej Trybunał Europejski odrzucił apelację Scanii i podtrzymał karę 880 milionów euro  

Opublikowano

Stan sprawy sądowej dotyczącej kartelu ciężarówek w Niemczech, styczeń 2022

W dniu 23 września 2021 r. Federalny Trybunał Sprawiedliwości (BGH), sprawa nr KZR 35/19, orzekł o odpowiedzialności merytorycznej i całkowicie potwierdził opinię prawną powodów! Doszło nie tylko do wymiany informacji, ale – jak podkreślono w kilku miejscach – nawet do kartelu cenowego, czyli kartelu hard-core, a tym samym najgorszego naruszenia konkurencji, jak również wiążąco stwierdziła Komisja. Pozwani również przyznali ten fakt w kontekście ugody i… Więcej Stan sprawy sądowej dotyczącej kartelu ciężarówek w Niemczech, styczeń 2022

Opublikowano

Czy Mercedes chwyta się brzytwy? Zarzut stronniczości wobec sędziego prowadzącego.

Aktualizacja: Według informacji z Sądu Okręgowego w Dortmundzie, na dzień 01.04.2022 nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w sprawie wniosków o stronniczość. Sąd Rejonowy w Dortmundzie miał wydać wyrok przeciwko producentowi ciężarówek Daimler w styczniu 2022 roku w toczącej się sprawie kartelu ciężarówek. Wygląda na to, że teraz wyrok zostanie opóźniony. Powodem jest to, że oskarżony złożył wniosek o… Więcej Czy Mercedes chwyta się brzytwy? Zarzut stronniczości wobec sędziego prowadzącego.

Opublikowano

Czy ciężarówka została zakupiona jako nowa bezpośrednio czy przez hurtownię? W obu przypadkach można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

W drugim orzeczeniu w sprawie kartelu ciężarówek* Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił że roszczenie o odszkodowanie ma zastosowanie również w przypadku pośredniego zakupu przez osobę trzecią. Ponieważ niezależni prawnie hurtownicy byli zaangażowani w dystrybucję w sposób systematyczny i ciągły, pozwanym odmawia się prawa do negowania odpowiedzialności na podstawie tego faktu. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w równoległym postępowaniu (nie dotyczącym samochodów ciężarowych) zajął… Więcej Czy ciężarówka została zakupiona jako nowa bezpośrednio czy przez hurtownię? W obu przypadkach można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Opublikowano

Kolejny wyrok Sądu Okręgowego na korzyść nabywców samochodów ciężarowych

Dzięki decyzji 1. Senatu Kartelowego Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie z dnia 5 sierpnia 2021 r.*, kolejny Wyższy Sąd Krajowy dołączył do przyjaznego powodom sądownictwa w sprawie kartelu ciężarówek. Decyzja omawia przedmiot sporu bardzo szczegółowo w 388 paragrafach i ściśle nawiązuje do decyzji Senatu Kartelu w Federalnym Sądzie Najwyższym **.Decyzja jest bardzo szczegółowa i zawiera 388 paragrafów i stanowi kontynuację decyzji Senatu Kartelu w Federalnym… Więcej Kolejny wyrok Sądu Okręgowego na korzyść nabywców samochodów ciężarowych

Opublikowano

Następny kamień milowy i oczekiwania czasowe

Po wydaniu trzech wyroków Federalnego Sądu Najwyższego (BGH)*, z których wszystkie są korzystne dla powodów, sądy niższych instancji są wezwane do określenia zakresu odszkodowania. Federalny Sąd Najwyższy (BGH) zdecydowanie poparł postępowanie w Monachium poprzez zażądanie uniwersalnej opinii biegłego na temat całego zakresu zakupów we wszystkich markach i we wszystkich latach. W Monachium, powołany przez sąd ekspert, prof. dr Falck (Instytut Badań Ekonomicznych IFO), przewiduje… Więcej Następny kamień milowy i oczekiwania czasowe

Opublikowano

Zwrot opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych – złóż wniosek o zwrot pełnej kwoty!

W związku z zmianą podstawy prawnej, nastąpi częściowy zwrot niemieckiej opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych. Ale uwaga: ten zwrot pokrywa tylko ułamek rzeczywistego roszczenia! Oferowany proces zwróci redukcję tylko przez okres jednego roku. Przy właściwej reprezentacji przez wyspecjalizowaną kancelarię, można uzyskać zwrot za okres od 3 do 4 lat. W przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania zwrotu za okres od roku… Więcej Zwrot opłaty drogowej dla samochodów ciężarowych – złóż wniosek o zwrot pełnej kwoty!

Opublikowano

Przedawnienie – skomplikowany temat wyjaśniony w prosty sposób

W odniesieniu do przedawnienia w sprawie kartelu ciężarowego, należy przede wszystkim zauważyć, że przedawnienie było zawieszone przez bardzo długi czas ze względu na trwające śledztwo. Ostatecznie proces zakończył się wydaniem zawiadomienia o nałożeniu kary w dniu 19 lipca 2016 r. Ponieważ wciąż pozostają kolejne zawieszenia, czyli przedłużenia terminów, dziś, jesienią 2021 r., zakupy i transakcje leasingowe z lat 2006-2016 można… Więcej Przedawnienie – skomplikowany temat wyjaśniony w prosty sposób

Opublikowano

A co teraz ze Scanią?

Przypadek Scanii jest szczególny. Podczas gdy pozostałych 5 sprawców kartelu w pełni przyznało się do winy i przyznało się do wszystkich przestępstw, Scania wciąż stawia opór. Na Scanię nałożono karę w wysokości 880 milionów euro. Scania musiała zapłacić tę karę ponieważ decyzja została wydana i była wykonalna. Oznacza to, że pieniądze mogły zostać wyegzekwowane poprzez zajęcie kont.Scania może mieć… Więcej A co teraz ze Scanią?

Opublikowano

Sprawa kartelu ciężarówek

 Komisja Europejska nałożyła blisko trzy miliardy euro grzywny na 5 producentów samochodów ciężarowych w największym dotychczas odkrytym kartelu, kartelu samochodów ciężarowych, AT.39284. Komisja Europejska podkreśla, że kartel ten jest jednym z największych karteli w Europie. Należy zauważyć, że Daimler, MAN, Renault/Volvo, Iveco i DAF są odpowiedzialni solidarnie, tzn. tzn. każdy z uczestników kartelu może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za każdy zakup  (tj. również od konkurenta). Karteliści ci… Więcej Sprawa kartelu ciężarówek

Opublikowano