Truck Cartel, AT.39824 Aktualizacja

Opublikowano

Wszystkie strony przedstawiły swoje argumenty w sądzie, a obecnie eksperci je analizują. Trzy pozytywne decyzje faworyzują powoda, potwierdzając odszkodowania w leasingu i zakupie ciężarówek.

W październiku Federalny Trybunał Sprawiedliwości rozpatrzy więcej odwołań, ale kierunek przyjazny powodom jest jasny.

Większość pozwów (ponad 260 000 odszkodowań za ciężarówki) toczy się w Monachium.

Status pozwu
Złożono wiele pozwów. Zimą 2023/24 r. należy spodziewać się rozpraw w przyjaznej powodom Izbie Cywilnej Sądu Okręgowego w Monachium.

Ważne wydarzenia

  • Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie wydał wyrok w dniu 10 października 2022 r., nie zezwalając na odwołanie, co oznacza, że wyrok jest ostateczny i wiążący. Na decyzję sądu wpłynęły trzy decyzje BGH (Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Niemczech) i jest ona korzystna dla ofiar kartelu ciężarówek, ponieważ skutecznie kończy proces sądowy, umożliwia im szybkie dochodzenie odszkodowania za szkody i stanowi precedens dla przyszłych spraw.
  • Korzystne dla powoda orzeczenie Wyższego Sądu Okręgowego w Naumburgu trafi do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości 10 października 2023 r.
  • Tribunal Supremo w Madrycie przyznał powodom 5% plus odsetki.
  • Niektórzy pozwani w Londynie zdecydowali się na ugodę, aby uniknąć wyroków.
  • Sąd Okręgowy w Berlinie orzekł odszkodowanie w wysokości około 10% ceny zakupu.

Oczekiwania
Przeważa optymizm ze względu na pozytywne decyzje Sądu Federalnego i postępy Monachium.

Ramy czasowe
Negocjacje spodziewane są zimą 2023/24.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia