Sprawa kartelu ciężarówek

Opublikowano

 Komisja Europejska nałożyła blisko trzy miliardy euro grzywny na 5 producentów samochodów ciężarowych w największym dotychczas odkrytym kartelu, kartelu samochodów ciężarowych, AT.39284. Komisja Europejska podkreśla, że kartel ten jest jednym z największych karteli w Europie.

Należy zauważyć, że Daimler, MAN, Renault/Volvo, Iveco i DAF są odpowiedzialni solidarnie, tzn. tzn. każdy z uczestników kartelu może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za każdy zakup  (tj. również od konkurenta).

Karteliści ci w pełni przyznali się do swoich działań i przyznali się do wszystkich zarzutów.

W 2010 roku, po ujawnieniu przez ich wewnętrzny dział zgodności, MAN zdecydował się złożyć przyznanie się do winy przed Komisją aby być zwolnionym z grzywien.

Jednakże,  MAN nadal odpowiada za szkody wobec poszkodowanych stron (firm, które kupiły lub wzięły w leasing ciężarówki w odnośnym okresie czasu).

Dzięki ustaleniom Komisji  (które są wiążące dla sądów krajowych), istnieje doskonała pozycja wyjściowa do ubiegania się o odszkodowanie.

Dodatkowo, w międzyczasie bardzo wysokie kwoty odsetek skumulowały się, ponieważ pierwotnie kwalifikowały się zakupy i leasingi z lat 1997-2016.

Jedyny kartelowy przestępca wciąż kwestionuje wyrok skazujący (Scania) wciąż walczy w swojej sprawie, jednak nie udało im się uniknąć zapłacenia kar w wysokości 880 milionów euro.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia