Scania złożyła odwołanie

Opublikowano

Jak już wcześniej informowaliśmy, w 2017 roku Komisja Europejska ukarała Scanię grzywną w wysokości 880 milionów euro w sprawie kartelu samochodów ciężarowych, po tym jak Scania, w przeciwieństwie do 5 innych producentów samochodów ciężarowych, nie współpracowała w dochodzeniu dotyczącym oszustwa.
Odwołanie Scanii od decyzji Komisji Europejskiej zostało odrzucone w całości 02 lutego 2022 roku (numer sprawy T-799/17).

Scania skorzystała teraz z ostatniej szansy, by odwołać się od decyzji odmownej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) (sprawa C-251/22).

Powody odwołania nie są jeszcze znane. Na razie wiadomo jedynie, że odwołanie zostało złożone, ale szczegółowy komunikat o odwołaniu nie został jeszcze opublikowany.

To ostatnie odwołanie nie ma bezpośredniego wpływu na toczące się postępowanie przeciwko kartelowi. Wobec niezbitych dowodów i przyznania się do winy pięciu pozostałych członków kartelu, szanse Scanii na wygranie apelacji są znikome.

Co ważne, termin przedawnienia przeciwko Scanii został zawieszony. Oznacza to, że Scania będzie odpowiadać za szkody jeszcze przez 5 lat po zakończeniu postępowania odwoławczego w 2023 lub 2024 roku.

I nie dotyczy to tylko ciężarówek Scania, ponieważ członkowie kartelu ponoszą odpowiedzialność solidarnąKażdy członek kartelu może być pociągnięty do pełnej odpowiedzialności za każdy zakup (również od konkurenta).

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia