Sąd UE podtrzymuje karę w wysokości 880 mln euro dla Scania za udział w kartelu ciężarówek

Opublikowano

W ważnej decyzji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił odwołanie szwedzkiego producenta samochodów ciężarowych Scania od znacznej grzywny w wysokości ponad 880 milionów euro. Grzywna została nałożona ze względu na zaangażowanie Scanii w kartele ciężarówek, w których firmy zmawiają się w celu manipulowania rynkiem. Scania zgłosiła zastrzeżenia, zarzucając stronniczość w procesie sądowym, kwestionując interpretację miejsca popełnienia czynów i argumentując, że uprawnienia Komisji Europejskiej do nałożenia grzywny wygasły.

Sprawa rozpoczęła się od ustalenia przez Komisję Europejską, że podmioty należące do grupy Scania naruszyły unijne przepisy antymonopolowe, uczestnicząc w kartelu wraz z konkurentami od stycznia 1997 r. do stycznia 2011 r. Kartel ten miał na celu ograniczenie konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Kartel ten miał na celu ograniczenie konkurencji na rynku średnich i ciężkich samochodów ciężarowych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), co doprowadziło do nałożenia na Scanię ogromnej grzywny w wysokości 880,523 mln euro.

Pomimo odrzucenia przez Sąd prób uchylenia decyzji Komisji, Scania wniosła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości utrzymał jednak w mocy decyzję Sądu, potwierdzając znaczną grzywnę nałożoną na Scanię.

Scania twierdziła, że zespół Komisji, który zajmował się zarówno ugodą, jak i ostatecznymi decyzjami, był stronniczy. Jednak Trybunał Sprawiedliwości nie zgodził się z tym, stwierdzając, że nie ma dowodów potwierdzających obawy Scanii dotyczące bezstronności.

Ponadto Trybunał Sprawiedliwości odrzucił argumenty Scanii dotyczące miejsca zdarzenia i charakteru naruszenia. Trybunał podkreślił, że Scania nie przedstawiła obiektywnych dowodów podważających ustalenia Sądu w tych kwestiach.

Podsumowując, decyzja Trybunału Sprawiedliwości nie tylko podtrzymuje znaczną grzywnę nałożoną na Scanię, ale także przedłuża okres rozpatrywania spraw kartelowych o dodatkowe pięć lat. Podkreśla to zaangażowanie UE w zwalczanie praktyk antykonkurencyjnych i zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia