Sąd brytyjski wzywa do uproszczonego podejścia przy obliczaniu odszkodowań

Opublikowano

Sąd brytyjski zauważył, że chociaż otrzymał tysiące stron szczegółowych ekspertyz dotyczących wszystkich kwestii, to w przypadku niektórych kwestii pomocniczych, takich jak Uzupełnienie i Utrata dochodów, nieproporcjonalnie dużo czasu poświęcono na skomplikowane analizy, które były mniej uzasadnione. Zwiększa to ogólne koszty postępowania i jest bardzo uciążliwe dla Sądu. Trybunał wzywa zatem strony w innych podobnych sprawach do zachowania umiaru i poczucia proporcji w przygotowywaniu dowodów z opinii biegłych.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia