Raport o stanie procesów sądowych w sprawie karteli ciężarówek w Holandii styczeń, 2022

Opublikowano

20 września 2021 roku nasi holenderscy adwokaci (z kancelarii prawnej STEK) wzięli udział w formalnej rozprawie przed Sądem Okręgowym w Amsterdamie. Sąd omówił szereg kwestii proceduralnych, które były ważne dla postępowania, ale również czasochłonne.

W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa ważne fakty, co do których osiągnięto porozumienie:

Nasze sprawy wylądowały w pierwszej partii z trzech.

Jak już informowaliśmy, powodowie zostali podzieleni na kilka grup. Było to konieczne, aby sąd mógł się uporać z ogromną ilością spraw i danych. W tym układzie niektóre późniejsze roszczenia mogą „przeskoczyć” wcześniejsze roszczenia. Sąd zdecydował, że pierwszeństwo mają roszczenia, które zostały wniesione przez powodów, których roszczenia są już zaliczone do jednej z wcześniejszych grup powodów. Ponieważ LitFin jest jednym z tych powodów, wszystkie nasze później wniesione sprawy zostaną włączone do wcześniej wniesionych roszczeń. To spowoduje wcześniejszą wypłatę odszkodowania dla naszych klientów.

Jeśli chodzi o ogólne oczekiwania czasowe, to nic dziwnego, że strona przeciwna stara się kupić jak najwięcej czasu. Pozwanym wyznaczono roczny termin od zamknięcia trzeciej partii, a więc będą oni przesłuchiwani przez Sąd do 7 grudnia 2022 roku. Pozytywnym faktem jest jednak to, że powodom pozwolono w okresie przejściowym wspólnie dążyć do wyjaśnienia pewnych (np. proceduralnych) kwestii.
W ten sposób cały nadchodzący okres nie zostanie zmarnowany na jałowe oczekiwanie.

Sąd zwrócił również uwagę na to, że podczas gdy każda grupa powodów dysponuje zespołem 10 do 15 adwokatów, to ze strony Sądu sprawą zajmuje się tylko trzech sędziów i dwóch sekretarzy sądowych. Dlatego Trybunał poprosił powodów o cierpliwość.

Szukamy również najbardziej strategicznego momentu do rozpoczęcia negocjacji ugodowych i będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sytuacji.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia