Raport o kartelu ciężarówek luty 2023 r.

Opublikowano

Kartel ciężarówek, AT.39824

Wszystkie strony przedstawiły swoje argumenty w sądzie. Przedstawiono pierwsze wyniki zleconej przez sąd ekspertyzy, a wszyscy eksperci quantum dokonają przeglądu i prześlą swoje wypowiedzi do końca maja.

Korzystne decyzje sądu

Wydano już 3 korzystne orzeczenia. To również bez zastrzeżeń pozytywne dla powoda i potwierdzające istnienie odszkodowań zarówno w przypadku leasingu, jak i zakupu u dealerów. Co ważniejsze, w ostatnim orzeczeniu Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie nad Menem nie dopuścił nawet apelacji do Federalnego Sądu Najwyższego. Jest to wyraźny sygnał, że zasadnicze kwestie odpowiedzialności w kartelu ciężarowym zostały już wyjaśnione i sądy regionalne mogą rozpatrywać sprawy w oparciu o ustalone wytyczne.

Większość spraw sądowych w Niemczech toczy się w Sądzie Okręgowym w Monachium; obecnie około 120 spraw z łączną liczbą ponad 260.000 roszczeń dotyczących samochodów ciężarowych.

Status roszczenia

Złożyliśmy kilka pozwów zarówno dla przedsiębiorców jak i dla gmin. Wszystkie są rozpatrywane w 37. Izbie Cywilnej Sądu Okręgowego w Monachium, ponieważ podjęliśmy odpowiednie kroki, aby sprawy były rozpatrywane przez tę Izbę, która znana jest z otwartości na argumenty na korzyść powodów.

Oczekiwania

Biorąc pod uwagę korzystną decyzję Sądu Federalnego i opierając się na zachęcających postępach w Monachium, jesteśmy optymistycznie nastawieni do uzyskania odszkodowania w Państwa sprawie.

Ramy czasowe

Karteliści muszą złożyć swoje wnioski do końca maja 2023 roku i spodziewamy się przesłuchań około lata 2023 roku.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia