Przedawnienie – skomplikowany temat wyjaśniony w prosty sposób

Opublikowano

W odniesieniu do przedawnienia w sprawie kartelu ciężarowego, należy przede wszystkim zauważyć, że przedawnienie było zawieszone przez bardzo długi czas ze względu na trwające śledztwo. Ostatecznie proces zakończył się wydaniem zawiadomienia o nałożeniu kary w dniu 19 lipca 2016 r.

Ponieważ wciąż pozostają kolejne zawieszenia, czyli przedłużenia terminów, dziś, jesienią 2021 r., zakupy i transakcje leasingowe z lat 2006-2016 można jeszcze ubiegać się o odszkodowanie.

A na tym nie koniec. Ponieważ decyzja przeciwko Scanii nie jest jeszcze prawomocna, transakcje zakupu i leasingu z 1997 r. będą nadal możliwe do wyegzekwowania w przyszłości – najprawdopodobniej jeszcze przez kilka lat.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia