Porażka dla Mercedesa. Wnioski o stronniczość wobec sędziego przewodniczącego odrzucone.

Opublikowano

Aktualizacja:Wnioski o stronniczość złożone przez firmę Mercedes w Sądzie Okręgowym w Dortmundzie, sprawa nr 8 O 4/18, zostały odrzucone.

Pierwotnie Sąd Okręgowy w Dortmundzie miał wydać wyrok przeciwko producentowi samochodów ciężarowych Mercedes w toczącej się sprawie antymonopolowej dotyczącej samochodów ciężarowychstyczniu 2022 r., ale Mercedes chciał użyć wszelkich środków, aby temu zapobiec, żeby uniknąć groźby wyroku skazującego.

Dlatego też Mercedes poczuł się zmuszony do sięgnięcia po ostatni i najbardziej drastyczny środek, a mianowicie do złożenia wniosku o stwierdzenie stronniczości sędziego przewodniczącego!

Według naszych informacji, nie dotyczy to tylko jednej konkretnej sprawy, ale wszystkich spraw, w które zaangażowana jest Mercedes.

Ten wniosek o stronniczość został teraz – co nie jest zaskakujące – odrzucony przez Sąd Okręgowy.

Następny krok Mercedesa jest również przewidywalny: Odwołanie od decyzji do Wyższego Sądu Krajowego w Düsseldorfie. Można przewidzieć, że wtedy skończy się opóźnienie procesu i Sąd Okręgowy w Dortmundzie ogłosi swój wyrok.

Proces jest zwykle opóźniany o 6-8 miesięcy poprzez wniosek o stronniczość.

Im dłużej trwają doniesienia w prasie europejskiej o udanych procesach kartelowych dotyczących samochodów ciężarowych, tym więcej spraw właścicieli samochodów ciężarowych, którzy po prostu nie wiedzieli o uzasadnionej możliwości lub z jakichkolwiek powodów nie mieli zaufania do procesu, ulegnie w międzyczasie przedawnieniu.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia