Polityka prywatności

W GTC (GTC Invest Europe Kft. i naszych spółkach zależnych) jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji i danych zbieranych przez GTC jako administratora, w tym informacji zbieranych na naszych stronach internetowych (www.trucklex.com lub za pośrednictwem innych kanałów, jak opisano poniżej. Opisuje również wybory użytkownika dotyczące wykorzystania, dostępu i korekty jego danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z praktykami dotyczącymi danych opisanymi w niniejszej Polityce prywatności, nie powinien korzystać z Witryn.

Okresowo aktualizujemy niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą publikowane na tej stronie.

Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub naszego traktowania informacji, które nam przekazujesz, napisz do nas pocztą elektroniczną na adres privacy@trucklex.com lub pocztą GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Attn: Privacy

1. Informacje, które zbieramy

Korzystanie przez nas z Usługi subskrypcji

Używamy naszej własnej usługi subskrypcji do tworzenia stron internetowych, które ludzie mogą odwiedzać, aby dowiedzieć się więcej o GTC. Informacje, które zbieramy i którymi zarządzamy za pomocą Usługi subskrypcji na potrzeby naszego własnego marketingu należą do nas i są wykorzystywane, ujawniane i chronione zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Podczas odwiedzania naszych stron internetowych

Użytkownik może swobodnie przeglądać Witryny bez podawania jakichkolwiek Informacji osobistych na swój temat. Kiedy użytkownik odwiedza Witryny lub rejestruje się w Usłudze subskrypcji, prosimy go o podanie Informacji osobistych o sobie oraz gromadzimy Informacje nawigacyjne.

„Dane osobowe”

Odnosi się to do wszelkich informacji, które dobrowolnie nam przekazujesz i które identyfikują Cię osobiście, w tym informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, adres, numer telefonu i inne informacje o Tobie lub Twojej firmie. Dane osobowe mogą również obejmować informacje o wszelkich transakcjach, które użytkownik zawiera na stronach internetowych, oraz informacje o użytkowniku dostępne w Internecie, takie jak Facebook, LinkedIn, Twitter i Google, lub publicznie dostępne informacje, które uzyskujemy od dostawców usług.

Dane osobowe obejmują Informacje nawigacyjne, jeżeli takie informacje mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę. Informacje nawigacyjne odnoszą się do informacji o Państwa komputerze i Państwa wizytach w Witrynach, takich jak Państwa adres IP, lokalizacja geograficzna, typ przeglądarki, źródło odesłania, długość wizyty i przeglądane strony. Z wyjątkiem tego, nie zbieramy od Państwa Wrażliwych Informacji.

Pliki dziennika

Podczas przeglądania udostępnianych przez nas treści automatycznie zbieramy informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu użytkownika. Informacje te mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, nazwy domen, dostawcę usług internetowych (ISP), pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafika, itp.), system operacyjny, dane clickstream, czas dostępu i adresy stron, z których nastąpiło przekierowanie. Informacje te są wykorzystywane przez GTC w celu zapewnienia ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Witryn. Dla tych celów łączymy te automatycznie zbierane dane z Danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu.

Informacje, które zbieramy od stron trzecich

Od czasu do czasu możemy otrzymywać Dane osobowe od osób trzecich, w tym partnerów, z którymi oferujemy usługi pod wspólną marką lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe, a także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe mediów społecznościowych.

Informacje o dzieciach

Witryny nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia, a my nie zbieramy świadomie ani celowo informacji o dzieciach poniżej 16 roku życia. Jeśli użytkownik uważa, że zebraliśmy informacje o dziecku poniżej 16 roku życia, prosimy o kontakt pod adresem privacy@trucklex.com, abyśmy mogli usunąć te informacje.

2. W jaki sposób wykorzystujemy zebrane przez nas informacje

Zgodność z naszą polityką prywatności

Zbierane przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych

Nigdy nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Wykorzystanie danych osobowych

Oprócz zastosowań określonych w innym miejscu niniejszej Polityki Prywatności, możemy wykorzystywać Państwa Dane Osobowe do:

  • poprawy komfortu przeglądania Witryn poprzez ich personalizację oraz ulepszenia Usługi subskrypcji;
  • wysyłanie informacji lub treści GTC do użytkownika, które naszym zdaniem mogą go zainteresować, pocztą, pocztą elektroniczną lub w inny sposób oraz wysyłanie informacji marketingowych związanych z naszą działalnością;
  • promować korzystanie z naszych usług oraz udostępniać Użytkownikowi treści promocyjne i informacyjne zgodnie z jego preferencjami komunikacyjnymi;
  • dostarczanie innym firmom informacji statystycznych o naszych użytkownikach – ale informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych użytkowników;
  • wysyłanie do Ciebie informacji o zmianach w naszym Regulaminie Klienta, Polityce Prywatności (w tym Polityce Plików Cookie) lub innych umowach prawnych
  • spełniać wymogi prawne.

Możemy, od czasu do czasu, kontaktować się z Państwem w imieniu zewnętrznych partnerów biznesowych w sprawie konkretnej oferty, która może Państwa zainteresować. W takich przypadkach nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych stronie trzeciej.

Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych (tylko osoby z EOG)

Jeśli jesteś osobą odwiedzającą stronę znajdującą się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), GTC jest administratorem Twoich danych osobowych. Z inspektorem ochrony danych w GTC można się skontaktować pod adresem privacy@trucklex.com.

Nasze podstawy prawne do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będą zależały od danych osobowych, których dotyczą oraz od konkretnego kontekstu, w którym je gromadzimy. Zwykle jednak gromadzimy dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy mamy na to ich zgodę, gdy potrzebujemy tych danych osobowych do wykonania umowy z użytkownikiem lub gdy przetwarzanie danych leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne wobec interesów ochrony danych lub podstawowych praw i wolności użytkownika. W niektórych przypadkach możemy być również prawnie zobowiązani do zbierania danych osobowych od użytkownika.

Jeśli poprosimy Państwa o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania umowy z Państwem, wyjaśnimy to w odpowiednim czasie i poinformujemy Państwa, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe czy nie (jak również o możliwych konsekwencjach, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych). Podobnie, jeśli będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe użytkownika w oparciu o nasze uzasadnione interesy (lub interesy jakiejkolwiek strony trzeciej), w odpowiednim czasie wyjaśnimy użytkownikowi, jakie są te uzasadnione interesy.

Wykorzystanie informacji nawigacyjnych

Używamy Informacji nawigacyjnych do obsługi i ulepszania Witryn. Możemy również użyć Informacji nawigacyjnych samodzielnie lub w połączeniu z Danymi osobowymi, aby zapewnić Państwu spersonalizowane informacje o GTC.

Opinie i komentarze klientów

Na naszych Witrynach internetowych zamieszczamy opinie i komentarze klientów, które mogą zawierać Dane osobowe. Przed umieszczeniem nazwiska i opinii klienta na stronie uzyskujemy jego zgodę drogą mailową.

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Korzystamy z różnych technologii i procedur bezpieczeństwa, aby pomóc chronić Państwa Dane Osobowe przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zabezpieczamy podane przez Państwa Dane Osobowe na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wszystkie Dane Osobowe są chronione przy użyciu odpowiednich środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe zawierają funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk Lubię to na Facebooku i widżety, takie jak przycisk Udostępnij lub interaktywne miniprogramy, które działają w naszych witrynach. Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika, stronę, którą odwiedza w naszych witrynach oraz mogą ustawiać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje i widżety mediów społecznościowych są hostowane przez strony trzecie lub bezpośrednio na naszych stronach internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do tych funkcji. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności i inne zasady firm, które je udostępniają.

Strony zewnętrzne

Nasze Witryny zawierają linki do innych stron internetowych. Nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane na tych innych stronach. Udostępnienie przez nas takich linków nie oznacza naszego poparcia dla tych innych stron internetowych, ich treści, ich właścicieli lub stosowanych przez nich praktyk. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych innych stron internetowych, które podlegają wszelkim zasadom prywatności i innym zasadom, jakie mogą one posiadać.

Fora publiczne

Oferujemy publicznie dostępne tablice ogłoszeń, blogi i fora społecznościowe. Należy pamiętać, że jeśli bezpośrednio ujawniasz jakiekolwiek informacje za pośrednictwem naszych publicznych forów dyskusyjnych, blogów lub forów, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych. Poprawimy lub usuniemy wszelkie informacje, które użytkownik zamieścił w Witrynach, jeśli tego zażąda, jak opisano w „Rezygnacja i rezygnacja z subskrypcji” poniżej.

Przechowywanie danych osobowych

To, jak długo przechowujemy zebrane informacje o użytkowniku, zależy od ich rodzaju. jak opisano szczegółowo poniżej. Po upływie tego czasu usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane lub, jeśli nie będzie to możliwe, bezpiecznie przechowamy Państwa dane i odizolujemy je od dalszego wykorzystania do czasu, aż ich usunięcie będzie możliwe.

Przechowujemy Dane Osobowe, które nam Państwo przekazali, jeśli mamy bieżącą uzasadnioną potrzebę biznesową, aby to zrobić (na przykład, jeśli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów).

W przypadku braku bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Państwa Danych Osobowych, bezpiecznie usuniemy te informacje lub dokonamy ich anonimizacji, a jeżeli nie jest to możliwe, bezpiecznie przechowamy Państwa Dane Osobowe i odizolujemy je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy usunięcie ich będzie możliwe. Na życzenie użytkownika usuniemy te informacje we wcześniejszym terminie, zgodnie z opisem w sekcji „Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i kontrolować je” poniżej.

Jeśli użytkownik zdecydował się otrzymywać od nas komunikację marketingową, zachowujemy informacje o jego preferencjach marketingowych przez rozsądny okres czasu od daty ostatniego wyrażenia przez niego zainteresowania naszymi treściami, produktami lub usługami, np. kiedy po raz ostatni otworzył wiadomość e-mail od nas. Przechowujemy informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii śledzenia przez rozsądny okres czasu od daty utworzenia takich informacji.

3. W jaki sposób dzielimy się zebranymi informacjami

Usługodawcy

Zatrudniamy inne firmy i osoby w celu świadczenia usług dla odwiedzających nasze strony internetowe oraz naszych klientów i użytkowników Usługi subskrypcji i może zaistnieć potrzeba udostępnienia im informacji o użytkowniku w celu dostarczenia informacji, produktów lub usług dla użytkownika. Przykłady mogą obejmować usuwanie powtarzających się informacji z list potencjalnych klientów, analizowanie danych lub przeprowadzanie analiz statystycznych, zapewnianie pomocy marketingowej, uzupełnianie informacji dostarczanych nam przez użytkownika w celu zapewnienia lepszej obsługi oraz zapewnianie obsługi klienta lub wsparcia. We wszystkich przypadkach, w których udostępniamy informacje o użytkowniku takim agentom, wyraźnie wymagamy, aby agent przyjął do wiadomości i przestrzegał naszej polityki prywatności i obsługi danych klienta.

Partnerzy GTC

Ponadto, możemy udostępniać dane zaufanym partnerom, aby kontaktować się z użytkownikiem na podstawie jego prośby o otrzymywanie takich wiadomości, pomagać nam w przeprowadzaniu analiz statystycznych lub zapewniać wsparcie dla klienta. Takim osobom trzecim zabrania się wykorzystywania Państwa Danych Osobowych z wyjątkiem tych celów i są one zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

Współpracujemy z zaufanymi stronami trzecimi, aby dostarczyć Ci treści marketingowe, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne. W przypadku nawiązania współpracy z partnerami marketingowymi poinformujemy użytkownika, komu udostępniamy dane, oraz podamy link do polityki prywatności partnera marketingowego, aby użytkownik mógł dowiedzieć się więcej o tym, jak zrezygnować z komunikacji z tym partnerem. Ci partnerzy współmarketingowi są zobowiązani do przestrzegania naszej polityki prywatności i ochrony danych.

Imprezy firmowe

Jeśli my (lub nasze aktywa) zostaną przejęte przez inną firmę, czy to w drodze fuzji, przejęcia, upadłości lub w inny sposób, firma ta otrzyma wszystkie informacje zebrane przez GTC na stronach internetowych i w Usłudze subskrypcji. W takim przypadku, zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego ogłoszenia na naszej stronie internetowej, o wszelkich zmianach w zakresie własności, wykorzystania Państwa Danych Osobowych oraz możliwości wyboru, jakie mogą Państwo mieć w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych.

Ujawnienie informacji pod przymusem

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania lub ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli mamy uzasadnione powody sądzić, że wykorzystanie lub ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, badania oszustw lub zgodności z prawem, nakazem sądowym lub procesem prawnym.

4. Międzynarodowy transfer informacji

Przelewy międzynarodowe w ramach Podmiotów GTC

Aby ułatwić nasze globalne działania, przesyłamy informacje do Niemiec, Irlandii lub Stanów Zjednoczonych i umożliwiamy dostęp do tych informacji z krajów, w których podmioty powiązane z GTC prowadzą działalność w celach opisanych w niniejszych zasadach.

Niniejsza Polityka Prywatności będzie obowiązywać nawet w przypadku przekazania Danych Osobowych do innych krajów. Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że Państwa Dane Osobowe pozostaną chronione. Kiedy udostępniamy informacje o Tobie w ramach i pomiędzy podmiotami powiązanymi z GTC, korzystamy ze standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i polegamy na zasadach Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, aby zabezpieczyć transfer informacji, które zbieramy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Międzynarodowe przekazywanie danych stronom trzecim

Niektóre ze stron trzecich opisanych w niniejszej polityce prywatności, które świadczą usługi na naszą rzecz na podstawie umowy, mają siedzibę w innych krajach, w których prawo dotyczące prywatności i ochrony danych może nie być równoważne z prawem obowiązującym w kraju, w którym mieszka użytkownik. Gdy udostępniamy informacje o klientach z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, korzystamy z ram Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dotyczących ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych dotyczących przekazywania danych do podmiotów przetwarzających dane lub innych odpowiednich mechanizmów prawnych w celu zabezpieczenia transferu.

5. Pliki cookie i podobne technologie

Cookies

GTC i jej partnerzy używają plików cookie lub podobnych technologii (takich jak sygnalizatory WWW) do analizowania trendów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchu użytkowników na stronie internetowej oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej bazie użytkowników jako całości. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używamy plików cookie w naszych Witrynach i jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie, należy zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie (dostępną w sekcji stopki naszej witryny).

Reklama

Współpracujemy z zewnętrzną siecią reklamową w celu zarządzania naszymi reklamami na innych stronach. Nasz partner z sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i sygnalizatory WWW do zbierania informacji o Twojej aktywności na tej i innych stronach internetowych w celu dostarczania Ci ukierunkowanych reklam opartych na Twoich zainteresowaniach. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane w celu wyświetlania Ci reklam, możesz z nich zrezygnować, klikając tutaj: http://preferences.truste.com (lub jeśli znajdujesz się w Unii Europejskiej, klikając tutaj: http://www.youronlinechoices.eu). Należy pamiętać, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania reklam. Nadal będziesz otrzymywać ogólne reklamy.

Technologie śledzenia stosowane przez strony trzecie

Wykorzystanie plików cookie i sygnałów nawigacyjnych przez firmy użyteczności publicznej nie jest objęte naszą Polityką prywatności ani Polityką plików cookie.

6. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i jak je kontrolować?

Przeglądanie, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa do ochrony danych:

Użytkownik może zażądać dostępu, korekty, aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych lub zażądać przeniesienia Twoich danych osobowych.

Jeśli zebraliśmy i przetwarzamy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które prowadziliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Masz prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych na nasze gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe do organów ochrony danych w EOG, Szwajcarii i niektórych krajach pozaeuropejskich (w tym w USA i Kanadzie) są dostępne tutaj).

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@trucklex.com lub pocztą na adres GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Uwaga: Prywatność. Odpowiemy na Twoją prośbę o zmianę, poprawienie lub usunięcie Twoich informacji w rozsądnym terminie i powiadomimy Cię o podjętych działaniach.

Polityka antyspamowa

Nasza Polityka zabrania korzystania z Usługi Subskrypcji w celu wysyłania niezamówionych komercyjnych wiadomości e-mail z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz wymaga umieszczenia w każdej wiadomości e-mail wysłanej za pomocą Usługi Subskrypcji mechanizmu rezygnacji oraz innych wymaganych informacji.

Aby zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji

Możesz zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej klikając na link „zrezygnuj” znajdujący się na dole naszych wiadomości e-mail, aktualizując swoje preferencje komunikacyjne lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres privacy@trucklex.com lub pocztą na adres GTC Invest Europe Kft., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry, Uwaga: Privacy.

Klienci nie mogą zrezygnować z otrzymywania transakcyjnych wiadomości e-mail związanych z ich kontem w naszej firmie lub Usługą subskrypcji.

Kontakt

Inspektor ochrony danych (DPO)
Gabor Balatoni
privacy@trucklex.com
GTC Invest Europe Kft.
2161 Csomad, Levente u 14/a. Węgry

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia