Dalsza nawigacja: Aktualne informacje na temat sprawy kartelu ciężarówek w Holandii

Opublikowano

Początkowo oczekiwano, że w październiku zapadnie decyzja w sprawie pierwszej partii roszczeń w sądzie w Amsterdamie. Oczekiwano, że decyzja ta nada ton kolejnym partiom roszczeń, w tym trzeciej partii, do której należą Państwa roszczenia.

Sprawy przybrały jednak nieoczekiwany obrót. 8 listopada sąd rozpatrujący drugą sprawę postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego o wytyczne dotyczące prawa właściwego. Zaskoczyło to wielu, ponieważ poprzednia decyzja faworyzowała prawo holenderskie i była postrzegana jako podejście pragmatyczne.

Zmiana ta ma wpływ na wszystkie partie roszczeń. Decyzja sądu w sprawie pierwszej partii może zostać opóźniona do czasu udzielenia odpowiedzi przez Sąd Najwyższy. Opóźnienie to jest również prawdopodobne w przypadku trzeciej partii, w tym naszych klientów.

Wysiłki koncentrują się obecnie na oszacowaniu, ile czasu zajmie holenderskiemu Sądowi Najwyższemu udzielenie odpowiedzi na pytania.

Zapewniamy, że będziemy Państwa informować o wszelkich istotnych zmianach. Sytuacja ta zwiększyła złożoność sprawy, wpływając na harmonogram i decyzje dla wszystkich powodów.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia