Kolejny wyrok Sądu Okręgowego na korzyść nabywców samochodów ciężarowych

Opublikowano

Dzięki decyzji 1. Senatu Kartelowego Wyższego Sądu Krajowego we Frankfurcie z dnia 5 sierpnia 2021 r.*, kolejny Wyższy Sąd Krajowy dołączył do przyjaznego powodom sądownictwa w sprawie kartelu ciężarówek.

Decyzja omawia przedmiot sporu bardzo szczegółowo w 388 paragrafach i ściśle nawiązuje do decyzji Senatu Kartelu w Federalnym Sądzie Najwyższym **.Decyzja jest bardzo szczegółowa i zawiera 388 paragrafów i stanowi kontynuację decyzji Senatu Kartelu w Federalnym Sądzie Najwyższym **.

Ponadto, Senat powołuje się na inne niedawne orzecznictwo kartelowe, w szczególności na decyzje Sądu Najwyższego, Kartelu Cementowego i Kartelu Kolejowego ***.

Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie również z tymi orzeczeniami zgadza się bez sprzeciwu.Wyższy Sąd Okręgowy we Frankfurcie podkreśla, że nie ma żadnych zastrzeżeń do tych orzeczeń.

Z tego powodu – co jest niezwykle godne uwagi i pomocne – również OLG Frankfurt nie zezwala na odwołanie do Federalnego Sądu Najwyższego.Przedstawiciele Sądu Najwyższego we Frankfurcie nie są w stanie wnieść apelacji.

Dlatego jedyną opcją, jaka pozostała pozwanemu Daimler AG jest złożenie wniosku przeciwko niedopuszczeniu do Federalnego Sądu Najwyższego. Szanse na powodzenie takiego wniosku są już w zasadzie niewielkie  (ok. 5%) i prawdopodobnie beznadziejne z uwagi na trzy orzeczenia wydane już przez Sąd Najwyższy w sprawie kartelu ciężarówek

* OLG Frankfurt, U. v. 5. August 2021, 11 U 67/18
** LKW-Kartell I, KZR 35/19
*** Kartel Szarego Cementu II i Kartel Kolejowy I do V

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia