Jeszcze nie jest za późno, aby uzyskać odszkodowanie w niemieckich sądach

Opublikowano

W wielu państwach członkowskich UE nie można już dochodzić przed sądem odszkodowania za szkody spowodowane przez kartel samochodowy. Powodem tego jest to, że chociaż UE wymaga harmonizacji prawa na poziomie podstawowym (to znaczy, że decyzja UE o wypłacie odszkodowania jest wiążąca), to jednak obliczanie terminów przedawnienia (inaczej mówiąc przedawnienie) zostało pozostawione suwerennej decyzji państw członkowskich.

W Niemczech klienci ze wszystkich krajów członkowskich UE mogą jeszcze z naszą pomocą ubiegać się o odszkodowanie za zakupy dokonane w latach 2007* do 2016.

* dla krajów, które przystąpiły do UE później, data początkowa zmienia się na datę przystąpienia (2007 dla Rumunii i Bułgarii oraz 2013 dla Chorwacji).

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia