ETS stawia w jeszcze lepszej sytuacji powodów związanych z kartelem ciężarówek

Opublikowano

ETS (Europejski Trybunał Sprawiedliwości) potwierdził właśnie, że termin przedawnienia rozpoczyna się 2017 roku (rok publikacji decyzji Komisji), a nie w 2016 roku (rok ogłoszenia prasowego).

ETS uznał, że: „W tych okolicznościach nie można racjonalnie przyjąć, że w niniejszej sprawie fakty niezbędne do umożliwienia [skarżącemu] wniesienia skargi o odszkodowanie były mu znane w dniu publikacji komunikatu prasowego dotyczącego decyzji C(2016) 4673 final, czyli 19 lipca 2016 r. Wręcz przeciwnie, skarżąca prawdopodobnie nabyła tę wiedzę w dniu publikacji streszczenia decyzji C(2016) 4673 final w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. 6 kwietnia 2017 r.

W konsekwencji pełna skuteczność art. 101 TFUE wymaga, aby w niniejszej sprawie bieg terminu przedawnienia rozpoczął się w dniu tej publikacji. „

Dzięki temu osoby poszkodowane mogą wystąpić na drogę sądową z roszczeniami odszkodowawczymi jeszcze przed końcem 2022 roku. Ta korzystna pozycja jest o tyle istotna, że obecnie są już trzy orzeczenia Sądu Federalnego bardzo korzystne dla powoda, co oznacza, że perspektywy można określić jako obiecujące.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia