Dokumenty wymagane w procesie odszkodowawczym kartelu samochodów ciężarowych i sprzedaży wierzytelności

Opublikowano
  • Wyciąg z rejestru handlowego
  • Faktury lub umowy leasingowe (skan). (zakup, zakup na raty, leasing) Ważne jest, aby na dokumentach widniał numer podwozia pojazdu. W przypadku umowy leasingu lub najmu, całkowita kwota, w tym zaliczka, wszystkie miesięczne raty i wartość końcowa, muszą być wyraźnie widoczne.
  • Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • Dowód, że użytkowali Państwo każdy pojazd przez co najmniej 36 miesięcy. Jeśli nadal są Państwo właścicielami pojazdów, najłatwiejszym sposobem na udowodnienie tego jest dostarczenie kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej. Jeśli w międzyczasie pojazdy zostały sprzedane, prosimy załączyć fakturę sprzedaży. (Nie jest warunkiem, że pojazdy nie zostały w międzyczasie sprzedane. Oczekuje się jedynie, że ciężarówki zostały zakupione jako nowe pojazdy i były używane w firmie przez co najmniej 36 miesięcy).

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia