Deutsche Bahn vs DAF – kolejna ugoda w sporze kartelowym dotyczącym ciężarówek

Opublikowano

Deutsche Bahn (DB), niemiecki operator kolejowy, i DAF, holenderski producent samochodów ciężarowych, zgodzili się zakończyć walkę prawną w sprawie skandalu kartelowego dotyczącego samochodów ciężarowych. Obie firmy zawarły ugodę w sprawie odszkodowania, które DAF zapłaci DB za szkody wyrządzone przez kartel.

DB, jeden z największych nabywców samochodów ciężarowych w Europie, pozwał producentów ciężarówek o odszkodowanie w 2017 roku. DB twierdziło, że kupiło około 35 000 ciężarówek za ponad 2 miliardy euro w okresie kartelu i że zapłaciło zawyżone ceny z powodu kartelu. DB domagał się od producentów ponad 500 milionów euro odszkodowania.

Kwota odszkodowania nie została ujawniona, ale według doniesień ma być „w dolnym dwucyfrowym przedziale milionów”. Ugoda rozwiązuje spór między obiema firmami i pozwala uniknąć dalszych sporów sądowych.
Ugoda ta wpisuje się w podobny trend, ponieważ inne firmy, takie jak Waberer’s, Royal Mail i BT, również otrzymały odszkodowanie w 2023 r. w związku ze sprawą kartelu ciężarówek.

Warto zauważyć, że ugody te pomagają rozwiązać spory między operatorami ciężarówek a producentami, potencjalnie oszczędzając obu stronom przedłużających się batalii prawnych. Jednak zarówno DB, jak i Waberer’s nadal aktywnie dochodzą swoich roszczeń wobec innych producentów ciężarówek, co wskazuje, że postępowanie sądowe w tej złożonej sprawie jest w toku.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia