Czy ciężarówka została zakupiona jako nowa bezpośrednio czy przez hurtownię? W obu przypadkach można ubiegać się o zwrot pieniędzy.

Opublikowano

drugim orzeczeniu w sprawie kartelu ciężarówek* Federalny Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił że roszczenie o odszkodowanie ma zastosowanie również w przypadku pośredniego zakupu przez osobę trzecią.

Ponieważ niezależni prawnie hurtownicy byli zaangażowani w dystrybucję w sposób systematyczny i ciągłypozwanym odmawia się prawa do negowania odpowiedzialności na podstawie tego faktu.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w równoległym postępowaniu (nie dotyczącym samochodów ciężarowych) zajął nieco odmienne stanowisko, ale wprowadził przyjazną dla powoda modyfikację opartą na praktyce kartelu samochodów ciężarowych.Wyjaśnienia dotyczące tego faktu nie są zgodne z prawem.

Faktyczne domniemanie istnienia skutków cenowych zostało również ustanowione ponieważ hurtownie nie mogą działać w długim okresie bez marży która mogłaby wchłonąć skutki porozumień antykonkurencyjnych.

I to jest tylko jeden z powodów, dlaczego proces jest tak powolny i jak wiele pozornie nieistotnych szczegółów musi zostać wyjaśnionych zanim sprawa o odszkodowanie tej skali będzie mogła zostać rozstrzygnięta.

* BGH KZR 19/20

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia