Chronologiczna historia kartelu ciężarówek

Opublikowano

Kartel (cenowy)ciężarówekdziałał formalnie przez 14 lat od 17.01.1997 do 18.01.2011 i został ujawniony publicznie dopiero po latach w 2014 roku.

Ogólnie przyjęty pogląd w tej dziedzinie jest taki, że szkody mogą być wykryte do końca 2014 roku, niektórzy idą dalej i przewidują 2015 rokjako datę końcową, ale nawet najbardziej konserwatywni eksperci stawiają na 2013 rok.

Są to najważniejsze etapy i wydarzenia w jego historii:

 • 6 wiodących producentów samochodów ciężarowych (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Volvo/Renault i Scania) utworzyło w okresie od 17.01.1997 do 18.01.2011 kartel, którego celem było manipulowanie cenami na poziomie „listy brutto”, skoordynowane, opóźnione wprowadzanie pojazdów wyposażonych w nowsze technologie emisji spalin oraz przerzucanie kosztów rozwoju technologii emisji spalin na nabywców.
 • Pierwsze spotkanie kierownictwa wyższego szczebla producentów samochodów ciężarowych odbyło się w Brukseli w hotelu 17.01.1997 roku. Kartel ciężarówek został tam praktycznie zorganizowany i to spotkanie było punktem wyjścia dla tego długotrwałego okresu kartelowego.
 • W latach 1997-2004 często odbywały się spotkania na szczeblu kierownictwa wyższego szczebla, czasami na targach lub innych imprezach. Uzupełniały je rozmowy telefoniczne i trwały przez pierwsze siedem lat istnienia kartelu.
 • Od 2004 r. kartel był zarządzany za pośrednictwem niemieckich spółek zależnych producentów ciężarówek, przy czym uczestnicy na ogół wymieniali informacje drogą elektroniczną. W tym drugim okresie kontakty między konkurentami stały się bardziej sformalizowane, a uczestnicy wymieniali informacje głównie za pośrednictwem poczty elektronicznej (ale zdarzały się również spotkania twarzą w twarz, na przykład w Monachium w dniach 4-5 lipca 2005 r.). 
 • W dniu 20.09.2010 r. to poważne naruszenie prawa uważa się za zakończone dla MAN, gdy zgłosił on istnienie kartelu do Komisji UE i złożył wniosek o program łagodzenia kar. MAN został później w 100% zwolniony z obowiązku zapłacenia nałożonej kary. Należy jednak zauważyć, że dotyczy to tylko grzywny, ponieważ MAN nie był (i nie mógł być) zwolniony z obowiązku rekompensaty szkód wyrządzonych klientom.
 • styczniu 2011 roku Komisja przeprowadziła niezapowiedziane inspekcje w siedzibach zaangażowanych producentów
 • Uznaje się, że nielegalne porozumienia cenowe formalnie zakończyły się 18.01.2011 r., czyli w dniu rozpoczęcia kontroli, ale ich skutki trwały jeszcze przez wiele lat po tej dacie.
 • Formalną decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20.11.2014 r. wszczęto postępowanie wstępne przeciwko producentom.
 • MAN, Volvo/Renault, Daimler (Mercedes) i Iveco również współpracowały z Komisją Europejską w ramach programu łagodzenia kar i dostarczyły dowody, które pomogły udowodnić istnienie kartelu. W rezultacie te firmy również otrzymały obniżone grzywny.
 • W dniu 19.07.2016 Komisja nałożyła na uczestniczących w kartelu producentów samochodów ciężarowych (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Volvo/Renault) rekordowe kary w wysokości ponad 2,9 mld euro za utworzenie kartelu obejmującego średnie i ciężkie samochody ciężarowe. 
 • Scania nie chciała zaakceptować decyzji o ugodzie i postanowiła z nią walczyć. Tak więc w 2016 r. kontynuowano dochodzenia przeciwko Scanii.
 • W dniu 27.09.2017 r. stwierdzono, że Scania również złamała unijne przepisy antymonopolowe. Ich grzywna wyniosła 880 milionów euro. Firma złożyła odwołanie od tej decyzji.
 • Trybunał Europejski odrzucił wniosek Scanii i podtrzymał karę w wysokości 880 milionów euro w decyzji z 02.02.2022.

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia