Aktualny stan zwrotu kosztów Toll collect w Niemczech

Opublikowano

Sąd administracyjny w Kolonii wydał postanowienie* o przedmiocie sporu: Powód domaga się częściowego zwrotu opłat za przejazd w latach 2016-2020, powołując się na decyzję ETS w sprawie opłat za przejazd w latach 2010/2011.

Termin rozprawy wyznaczono na 28 lutego 2023 roku. Rozprawa odbędzie się przed Sądem Administracyjnym w Kolonii w sprawie kosztów policji drogowej.

Mamy powody mieć nadzieję, że po wyroku ETS zwrot kosztów nastąpi również za okresy do 27 października 2020 r. Za okres późniejszy i tak zostało to już rozstrzygnięte na Państwa korzyść.

Od czerwca 2022 roku Federalny Urząd Logistyki i Mobilności (BAG) dokonuje płatności na rzecz wnioskodawców z tytułu ustawowej obniżki taryf. Ale ograniczone możliwości powodują nieuniknione opóźnienia, ponieważ wiele dziesiątek tysięcy firm złożyło wnioski o zwrot kosztów.

Obecnie zakładamy, że te zwroty zostaną zakończone do końca 2023 roku.

Na okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r. opłaty za przejazd zostały już obniżone przez ustawodawcę w celu wykonania wyroku ETS. Za okres do 27 października 2020 r. uzyskane zostanie jeszcze wyjaśnienie sądowe, które będzie dotyczyło ok. 7% wpłaconych kwot.

Ostatnio Wyższy Sąd Administracyjny w Münster (OVG) orzekł***, że kolejne kwoty również nie są zgodne z prawem europejskim. Będzie to dotyczyło ok. 5% wypłaconych kwot.

Ponadto będziemy domagać się zwrotu nadmiernych odsetek, które zostały ocenione jako koszty finansowania, co może wynieść ok. 20% wypłaconych kwot.

W sumie więc perspektywy zwrotu dobrych 30% wpłat są nienaruszone.

*w postępowaniu 14 K 6556/20, C. ./. Bundesamt für Güterverkehr
** okres od 28 października 2020 r. do 30 września 2021 r.
*** Sprawa nr 9 A 118/16

Masz pytanie?
Zapytaj naszych ekspertów!


Ostatnie wydarzenia