Impressum

A TMG 5. §-a szerinti tájékoztatás:

GTC Invest Europe Kft.
Levente utca 14/A
2161 Csomád
Hungary
Tel.: +36 70 416 5388
E-Mail: info@trucklex.com

Egyedüli képviseleti joggal rendelkező ügyvezető igazgatók:
Balatoni Gábor
Kereskedelmi nyilvántartás: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 27. §-a szerinti adóazonosító szám: HU26684974

A bejegyzés országa: Magyar Köztársaság

Felügyeleti hatóság és illetékes kamara: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Tel.: +36 1 474 5100, Fax: +36 1 474 5105, Honlap: https://mkik.hu

A tartalomért felelős az RStV 55. § (2) bekezdése értelmében Balatoni Gábor, ügyvezető igazgató

Tárhelyszolgáltató: SiteGround Spain S.L., Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain. legal@siteground.com

GTC Invest Europe Kft. („GTC”) minden olyan weboldalt („Weboldal”) üzemeltet, amely a jelen Felhasználási Feltételekre hivatkozik, hogy online hozzáférést biztosítson a GTC-vel és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal és lehetőségekkel kapcsolatos információkhoz.

A Honlaphoz való hozzáféréssel és annak használatával Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket.

Az ÁSZF fenntartja a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Honlap bármely ilyen módosítást követő használata a jelen módosított Felhasználási feltételek követésének és betartásának beleegyezését jelenti. A jelen Felhasználási feltételek legutóbbi módosításának dátuma az alábbiakban található.

1. A helyszín engedélyezett használata

Ön a Weboldalt és a Weboldalon látható, hallható vagy más módon tapasztalt információkat, írásokat, képeket és/vagy egyéb alkotásokat (egyenként vagy együttesen a „Tartalom”) kizárólag nem kereskedelmi, személyes célokra és/vagy az ÁSZF termékeinek és szolgáltatásainak megismerésére használhatja, kizárólag a jelen Felhasználási feltételek betartásával.

2. Az oldal tiltott használata

A Honlaphoz való hozzáféréssel Ön elfogadja, hogy nem:

 • A Webhelyet a jelen Felhasználási feltételek megsértésével használja;
 • másolni, módosítani, származékos művet létrehozni, visszafejteni vagy visszafejteni a Webhelyet, vagy más módon megkísérelni bármely forráskód felfedezését, vagy bármely harmadik félnek engedélyezni, hogy ezt megtegye;
 • A Tartalom vagy a Szolgáltatás eladása, átruházása, allicencbe adása, terjesztése, kereskedelmi célú hasznosítása, biztosítéki jog biztosítása vagy bármely más módon történő átruházása, illetve harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele bármilyen módon;
 • Bármilyen automatizált rendszer használata vagy indítása, beleértve, de nem kizárólagosan, a „robotokat”, „pókokat” vagy „offline olvasókat”, amelyek olyan módon férnek hozzá a Honlaphoz, hogy egy adott idő alatt több kérési üzenetet küldenek az ÁSZF szervereinek, mint amennyit egy ember ésszerűen képes lenne ugyanezen idő alatt egy hagyományos online webböngésző használatával előállítani;
 • A Webhelyet olyan módon használni, amely károsítja, letiltja, túlterheli vagy károsítja az ÁSZF bármely weboldalát, vagy zavarja bármely más félnek a Webhely használatát és élvezetét;
 • A Webhelyet vagy annak bármely részét más webhelyen vagy weboldalon tükrözni vagy keretbe foglalni.
 • Megkísérel jogosulatlan hozzáférést szerezni a Honlaphoz;
 • A Honlaphoz való hozzáférés bármilyen más módon, mint az ÁSZF által a Honlaphoz való hozzáféréshez biztosított felületen keresztül;
 • A Webhelyet olyan célra vagy módon használja, amely jogellenes vagy a jelen Megállapodás által tiltott.

A Tartalom vagy a Webhely bármilyen jogosulatlan felhasználása szabadalmi, szerzői jogi, védjegy- és egyéb törvényeket sérthet.

3. Szerzői jogok és védjegyek

A Honlap a GTC saját technológiáján alapul, és tartalmazza a Tartalmat. Az Oldalt a szellemi tulajdonra vonatkozó és egyéb törvények védik, beleértve a védjegyekre és a szerzői jogokra vonatkozó törvényeket. A Honlap, beleértve a Honlaphoz fűződő valamennyi szellemi tulajdonjogot, a GTC vagy annak licencadói (ha vannak ilyenek) tulajdonát képezi. A GTC tulajdonában van és fenntartja a tartalomhoz fűződő valamennyi szerzői jogot. A Webhelyen bizonyos Tartalmak tekintetében kifejezetten engedélyezett esetek kivételével a Tartalom semmilyen módon nem másolható, nem reprodukálható, nem módosítható, nem publikálható, nem tölthető fel, nem tehető közzé, nem küldhető el, nem továbbítható, nem adható elő vagy nem terjeszthető, és Ön beleegyezik, hogy a Tartalmat vagy a Webhelyet sem részben, sem egészben nem módosítja, nem adja bérbe, nem adja bérbe, nem adja kölcsön, nem adja el, nem terjeszti, nem továbbítja, nem sugározza, és semmilyen módon nem hoz létre a Tartalmon vagy a Webhelyen alapuló származékos műveket. trucklex.com, a logók és a GTC által időről időre használt egyéb védjegyek a GTC védjegyei és tulajdonát képezik. A trucklex.com oldal megjelenése, elrendezése, színsémája és dizájnja védett védjegy. A GTC jogosult az Ön által tett javaslatokat vagy egyéb visszajelzéseket felhasználni és beépíteni a webhelybe vagy a GTC szolgáltatásába, fizetés vagy feltétel nélkül.

4. Az Ön által közzétett vagy rendelkezésre bocsátott információk és anyagok

Ön kijelenti, hogy rendelkezik minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel az Ön által a Webhelyen közzétett vagy az ÁSZF-nek átadott anyagok („Anyagok”) tekintetében, beleértve, de nem kizárólagosan, minden olyan hozzájárulást, felhatalmazást, felmentést, engedélyt vagy engedélyt harmadik féltől (például, de nem kizárólagosan, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokkal kapcsolatos felmentést), amely az Ön által az Anyagok rendelkezésre bocsátásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beviteléhez vagy benyújtásához szükséges, és hogy az ilyen Anyagok közzététele nem sérti vagy jelenti bármely szabadalom, szerzői jog, védjegy, üzleti titok, magánélethez való jog, nyilvánossághoz való jog, erkölcsi jogok, vagy bármely más, bármely személy vagy szervezet bármely alkalmazandó joghatóság által elismert szellemi tulajdonjogának megsértését, illetve nem jelenti bármely más személlyel vagy szervezettel kötött megállapodás megsértését. Ön továbbá kijelenti és garantálja, hogy Ön az, akinek mondja magát, hogy nem adott meg magáról fiktív, hamis vagy pontatlan információkat, és hogy a közzétett anyagokban szereplő összes információ igaz, és az Ön saját munkája vagy olyan munka, amelynek benyújtására Ön jogosult, valamint hogy a közzétett anyagok nem tartalmaznak fenyegető, zaklató, rágalmazó, hamis, rágalmazó, sértő, obszcén vagy pornográf anyagot, illetve más olyan anyagot, amely bármilyen más alkalmazandó törvényt vagy rendeletet sért. Ön vállalja, hogy tudatosan és megtévesztő szándékkal nem ad lényeges és félrevezető információkat. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az Ön által szolgáltatott anyagok nem sértik a jelen Felhasználási feltételeket.

5. Harmadik fél webhelyeire mutató linkek

A Webhelyen található, harmadik felek weboldalaira vagy információira mutató linkek kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Ha ezeket a linkeket használja, elhagyja a Webhelyet. Az ilyen linkek nem jelentik, illetve nem jelentik azt, hogy a GTC a harmadik fél, a harmadik fél weboldala vagy az ott található információk jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását jelentené. A GTC nem felel az ilyen weboldalak elérhetőségéért. A GTC nem felelős és nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakért vagy az azokon található tartalmakért. Ha Ön a GTC kapcsolt vállalkozásainak vagy szolgáltatóinak weboldalaira mutató linkeket használja, akkor elhagyja a Weboldalt, és az ezekre a weboldalakra vonatkozó felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerül.

6. Fájlok letöltése

A GTC nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy a Honlapon keresztül letölthető fájlok nem tartalmaznak szoftvervírusokat vagy más káros számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat.

7. Kizáró nyilatkozatok; a felelősség korlátozása

A GTC ÉS SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET AZ OLDAL VAGY A TARTALOM ALKALMASSÁGÁÉRT, MEGBÍZHATÓSÁGÁÉRT, ELÉRHETŐSÉGÉÉRT, IDŐSZERŰSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT VAGY PONTOSSÁGÁÉRT SEMMILYEN CÉLRA. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN MINDEN ILYEN INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, SZOLGÁLTATÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA „ÚGY, AHOGY VAN”, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA. A GTC ÉS ANNAK SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDEN GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT AZ OLDAL ÉS A TARTALOM TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. SEMMILYEN, A GTC-TŐL BÁRMILYEN MÓDON VAGY ESZKÖZZEL SZERZETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI NYILATKOZAT VAGY INFORMÁCIÓ NEM KELETKEZTET SEMMILYEN, A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN KIFEJEZETTEN ÉS KIFEJEZETTEN NEM MEGHATÁROZOTT GARANCIÁT. A TARTALOM TARTALMAZHAT PONTATLANSÁGOKAT VAGY TIPOGRÁFIAI HIBÁKAT.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, A GTC ÉS SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDAÉRTÉKŰ VAGY MÁS TÍPUSÚ KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FEDEZET VAGY A HASZNÁLAT, AZ ADATOK, A BEVÉTEL VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSE MIATTI KÁROKAT, AMELYEK A WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL EREDNEK VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLATBAN ÁLLNAK, AZ OLDAL KÉSEDELMÉVEL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL, VAGY BÁRMELY TARTALOMÉRT, VAGY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EGYÉBKÉNT EREDŐ KÁROKKAL, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON, AKÁR GONDATLANSÁGON, AKÁR SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN, AKÁR AZON, HOGY VALAMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT NEM ÉRTE EL ALAPVETŐ CÉLJÁT, AKÁR MÁS MÓDON ALAPULNAK, MÉG AKKOR IS, HA A GTC-T VAGY A GTC BÁRMELYIK BESZÁLLÍTÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

HA A JELEN MEGÁLLAPODÁS EGYÉB FELTÉTELEI ELLENÉRE A GTC-T AZ ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL FELÉ BÁRMILYEN VESZTESÉGÉRT, KÁRÉRT VAGY SÉRELEMÉRT FELELŐSSÉGRE VONJÁK, ÖN ELFOGADJA, HOGY A GTC ÉS TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, VEZETŐI, ALKALMAZOTTAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, ÜGYNÖKEI, VÁLLALKOZÓI, SZOLGÁLTATÓI, LICENCADÓI VAGY BESZÁLLÍTÓI ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE MINDEN ESETBEN SZÁZ DOLLÁRRA KORLÁTOZÓDIK.

8. Kártalanítás

Ön megérti és elfogadja, hogy személyesen felelős a Webhelyen tanúsított viselkedéséért. Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és mentesíti a GTC-t, annak anyavállalatait, leányvállalatait, kapcsolt vállalkozásait, közös vállalkozóit, üzleti partnereit, licencadóit, alkalmazottait, ügynökeit és bármely harmadik fél információszolgáltatóit minden olyan követelés, veszteség, kiadás, kár és költség (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, véletlen, következményes, példamutató és közvetett károkat), valamint az ésszerű ügyvédi költségek alól, amelyek a Honlap vagy a Tartalom Ön általi használatából, helytelen használatából vagy használatának lehetetlenségéből, illetve a jelen Felhasználási feltételek Ön általi megsértéséből erednek vagy abból erednek.

9. Adatvédelem

A Honlap használata a GTC Adatvédelmi Szabályzatának hatálya alá tartozik, amely a honlapunk láblécében található.

10. Általános rendelkezések

 1. Teljes megállapodás / Nincs lemondás. A jelen Felhasználási feltételek képezik a felek teljes megállapodását a jelen szerződés tárgyát illetően. A GTC által a jelen szerződésben foglaltak bármely megszegéséről vagy mulasztásáról való lemondás nem minősül lemondásnak bármely korábbi vagy későbbi megszegésről vagy mulasztásról.
 2. A hibák és pontatlanságok kijavítása. A Tartalom tartalmazhat tipográfiai hibákat vagy egyéb hibákat vagy pontatlanságokat, és nem biztos, hogy teljes vagy aktuális. Az ÁSZF ezért fenntartja a jogot, hogy a hibákat, pontatlanságokat vagy hiányosságokat kijavítsa, valamint a Tartalmat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy frissítse. A GTC azonban nem garantálja, hogy a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavításra kerülnek.
 3. Végrehajtás / Jogválasztás / Fórumválasztás. Ha a jelen Felhasználási feltételek bármely részét az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, az nem érinti a jelen Felhasználási feltételek bármely más rendelkezését, amelyek mindegyike teljes mértékben hatályban marad. A jelen Felhasználási Feltételekkel, az ÁSZF Adatvédelmi Szabályzatával, a Honlap, bármely más ÁSZF weboldal vagy a Tartalom Ön általi használatával kapcsolatos minden vitára a magyar jog irányadó és a magyar jog szerint értelmezendő, az ENSZ adásvételi jogának kizárásával, a kollíziós jogra vonatkozó rendelkezések figyelembevétele nélkül. Ön elfogadja a Pest Megyei Törvényszék kizárólagos joghatóságát és illetékességét a jelen Felhasználási Feltételekből, az ÁSZF Adatvédelmi Szabályzatából, a Honlap, bármely más ÁSZF weboldal vagy a Tartalom Ön általi használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogvita esetén.

Utoljára felülvizsgálva: 04.11.2021

Copyright 2022 GTC. Minden jog fenntartva

Szerzői jog megsértésére vonatkozó igények

DMCA értesítések

A GTC tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait, és ezt kérjük felhasználóinktól is. A GTC saját belátása szerint felfüggesztheti a hozzáférést vagy megszüntetheti a mások szellemi tulajdonjogait megsértő felhasználók fiókját.

Ha úgy véli, hogy az Ön művét olyan módon másolták le a GTC weboldalán, amely jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg a következő információkat a GTC szerzői jogi képviselőjének.

Kapcsolat a GTC-vel

Az ÁSZF szerzői jogi megbízottját a weboldalon vagy azzal kapcsolatban felmerülő szerzői jogsértésekkel kapcsolatos állítások („Bejelentések”) esetén a copyright@trucklex.com e-mail címre küldött e-mailben vagy a következő címre küldött levélben lehet elérni: GTC Invest Europe Kft. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Magyarország

A bejelentés benyújtása

Ahhoz, hogy a bejelentés hatékony legyen, a következőkre kell kitérnie:

 1. Az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának („panaszos fél”) nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. Az állítólagosan megsértett szerzői jogi védelem alatt álló mű azonosítása, vagy ha egyetlen online oldalon található több szerzői jogi védelem alatt álló műre vonatkozik egyetlen bejelentés, akkor az adott oldalon található ilyen művek reprezentatív listája;
 3. Az állítólagosan jogsértő vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező, eltávolítandó vagy a hozzáférést letiltandó anyag azonosítása, valamint a GTC számára az anyag helyének meghatározásához ésszerűen elegendő információ;
 4. A panaszos féllel való kapcsolatfelvételhez az ÁSZF számára ésszerűen elegendő információ, például cím, telefonszám és – amennyiben rendelkezésre áll – elektronikus levelezési cím, amelyen a panaszos fél elérhető;
 5. nyilatkozat arról, hogy a panaszos fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyag kifogásolt módon történő felhasználását a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi; és
 6. Nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hamis tanúzás terhe mellett, hogy a panaszos fél jogosult az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

Az értesítés kézhezvétele

Az (1)-(6) bekezdés szerinti információkat tartalmazó írásbeli értesítés kézhezvételét követően:

 1. A GTC eltávolítja a jogsértőnek vélt anyagot, vagy letiltja az ahhoz való hozzáférést;
 2. GTC will forward the written notification to such alleged infringer (the „Alleged Infringer”);
 3. A GTC továbbítja az írásbeli értesítést az állítólagos jogsértőnek („állítólagos jogsértő”);

Számláló értesítés

A feltételezett jogsértő ellenbejelentést nyújthat be, hogy vitassa az állítólagos jogsértés állítását. Ahhoz, hogy az ellenbejelentés hatékony legyen, a GTC szerzői jogi ügynökének küldött írásbeli közleménynek kell lennie, amely lényegében a következőket tartalmazza:

 1. A feltételezett jogsértő fizikai vagy elektronikus aláírása;
 2. Azon anyag azonosítása, amelyet eltávolítottak, vagy amelyhez a hozzáférést letiltották, valamint az a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférés letiltása előtt szerepelt;
 3. Hamis eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy az állítólagos jogsértő jóhiszeműen úgy véli, hogy az anyagot az eltávolítandó vagy letiltandó anyag tévedése vagy téves azonosítása miatt távolították el vagy tiltották le;
 4. Az állítólagos jogsértő neve, címe és telefonszáma, valamint egy nyilatkozat arról, hogy az állítólagos jogsértő hozzájárul a Szövetségi Kerületi Bíróság joghatóságához abban a bírósági körzetben, amelyben az állítólagos jogsértő címe található, vagy ha az állítólagos jogsértő címe az Egyesült Államokon kívül van, bármely olyan bírósági körzetben, amelyben az ÁSZF megtalálható, és hogy az állítólagos jogsértő elfogadja a kézbesítést attól a személytől, aki az értesítést küldte, vagy az ilyen személy képviselőjétől.

Az ellenértesítés kézhezvétele

A fenti a)-b) pontok szerinti információkat tartalmazó ellenértesítés kézhezvételét követően:

 1. A GTC haladéktalanul átadja a panaszos félnek az ellenértesítés egy példányát;
 2. A GTC tájékoztatja a panaszos felet, hogy tíz (10) munkanapon belül pótolja az eltávolított anyagot, vagy megszünteti az ahhoz való hozzáférés letiltását;
 3. A GTC az ellenértesítés kézhezvételét követő tíz (10) és tizennégy (14) munkanapon belül pótolja az eltávolított anyagot, vagy megszünteti az anyaghoz való hozzáférés letiltását, feltéve, hogy a GTC szerzői jogi ügynöke nem kapott értesítést a panaszos féltől arról, hogy a feltételezett jogsértőnek a GTC hálózatán vagy rendszerében az anyaggal kapcsolatos jogsértő tevékenységtől való eltiltására irányuló bírósági végzést nyújtottak be.

Kérdése van?
Szakértőink segítenek!


A legújabb fejlemények