Az ECJ még kedvezőbb helyzetbe hozta a Kamion Kartell ügy felpereseit

Közzétéve:

Az ECJ (az Európai Unió Bírósága) most megerősítette, hogy az elévülési idő csak 2017-ben (a bizottsági határozat közzétételének évében) kezdődik, és nem 2016-ban (a sajtóközlemény évében).

Az ECJ kimondta: „Ilyen körülmények között ésszerűnek nem tekinthető az, hogy a jelen ügyben a felperes számára a kártérítési kereset benyújtásához szükséges tények a C(2016) 4673 végleges határozatra vonatkozó sajtóközlemény közzétételének napján, azaz 2016. július 19-én váltak ismertté. Ellenkezőleg, ésszerűen az tekinthető, hogy a felperes 2017. április 6-án szerzett tudomást az ügyről, azaz a C(2016) 4673 végleges határozatról szóló összefoglalónak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napján.

Következésképpen az EUMSZ 101. cikk teljes körű érvényesülése miatt úgy kell tekinteni, hogy a jelen ügyben az elévülési idő a közzététel napján kezdődött.”

Ez lehetővé teszi, hogy a károsultak akár 2022 végéig is benyújthassák követelésüket. Ez a kedvező döntés azért is fontos, mert a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság már három, a felperesek számára igen kedvező döntést hozott, így a kilátások egyre kecsegtetőbbek.

Kérdése van?
Szakértőink segítenek!


A legújabb fejlemények