Az Amszterdami Bíróság 2022. július 20-ai ítélete

Közzétéve:

Hollandiában ügyfeleink követelései a felperesek harmadik fordulójában vannak. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nyomon kövessük az ügy alakulását az előttünk álló két kérelmezői csoport esetében, és jobban felkészüljünk.

Holland ügyvédeink ezért figyelemmel kísérik az amszterdami bíróság ítéleteit, és felmérik, hogy a bíróság következtetései mit jelentenek számunkra. A bíróság 2022. július 20-án részleges ítéletet hozott az első csoportos keresetben, amelynek összefoglalóját az alábbiakban olvashatja.

Röviden, a kartellezők nem védték meg a bíróság előtt felhozott érveik egyikét sem, a bíróság pedig ehelyett többször is a felperesek javára döntött.

Az ítélet három fő kérdéssel foglalkozott:

I. A követelés elfogadhatósága

E ponton a kartellezők vitatták a követelések engedményezésének modelljét, mint a perbeli jogképesség átruházásának egyik formáját, és ezt a modellt elfogadhatatlannak minősítették. A bíróság azonban elutasította ezt az érvelést, és úgy találta, hogy nincs ok arra, hogy a keresetet ezen az alapon elfogadhatatlanná tegye.

Ez jó hír számunkra, mivel megerősíti, hogy a jogutódlási modell (amelyet mi is alkalmazunk) sikeresen alkalmazható ebben az esetben.

II. Alkalmazandó jog

Ebben az ügyben az amszterdami bíróság megállapította, hogy az EU-ban lényegében lehetetlen olyan teherautót vásárolni, amelynek árát nem befolyásolta a kartell, és ezért nem lehet azt állítani, hogy a szerződéskötés helye az egyetlen olyan hely, ahol a versenyt befolyásolták.

Ezért a Bíróság azt is megállapította, hogy a holland jog alkalmazhatósága elegendő volt a kartell minden olyan résztvevője esetében, akit a holland bíróságon pereltek be. A Bíróság tehát megerősítette, hogy a holland jog alkalmazandó.

III. A követelések engedményezésének érvényessége

A kartelltagok vitatták a képviseleti társaságok és ügyfeleik közötti engedményezési megállapodások érvényességét. Érvelésüket arra alapozták, hogy a felperesek nem mutatták be kellően szervezett módon az érvényességük ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat.

A bíróság ezeket és más kifogásokat nem találta kellően meggyőzőnek, és nem látta okát annak, hogy az engedményezéseket érvénytelennek nyilvánítsa.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy a kartellezők védekezése a várakozásoknak megfelelően főként olyan alátámasztó érvekre épül, amelyek nem az okozott kárhoz kapcsolódnak. A bíróság azonban túlnyomórészt negatívan reagált a beadványaikra, ami jelentősen megerősíti mind az első hullám felpereseinek, mind a harmadik hullám felpereseként a mi álláspontunkat. 

Kérdése van?
Szakértőink segítenek!


A legújabb fejlemények