A Mercedes több mint 1 milliárd eurós céltartalékot különített el a peres ügyekre és jogi kockázatokra való felkészülés jegyében

Közzétéve:

Bár a teherautó-gyártók (érthető okokból) rendkívül visszafogottan nyilatkoznak a folyamatban lévő kamionkartell kártérítésekkel kapcsolatban, a háttérben azonban már szembe kellett nézniük a valószínűleg elkerülhetetlen következményekkel.

Erre utal legalábbis a Mercedes-Benz csoport éves beszámolója, amelyben már jelentős (több mint 1 milliárd eurós) céltartalékot képzett a peres és jogi kockázatokra, amelyet a számviteli előírásoknak megfelelően részletes magyarázatokkal kellett alátámasztania (bár igyekeztek rejtélyesnek maradni).

Motivációjuk érthető, hiszen ha nem így tettek volna, akkor a jövőben beperelhették volna őket részvényeseik félrevezetése miatt.

A Mercedes-Benz Group AG (korábban Daimler AG) az IAS 37 számviteli szabályra támaszkodik, hogy eltitkolja pontosan mire képzett céltartalékot, de 1,070 milliárd eurónyi céltartalék létrehozásáról számolt be.

A Daimler Truck éves jelentésében a következő magyarázatok szerepelnek:

Trösztellenes eljárások (beleértve a kártérítési igényeket)

A Mercedes-Benz Group AG (korábban Daimler AG), mint a Daimler Truck AG korábbi anyavállalata, az Európai Bizottság által indított trösztellenes eljárás címzettje volt.

2016 júliusában az Európai Bizottság egyezségi határozatot hozott az akkori Daimler AG és négy másik európai tehergépkocsi-gyártó ellen, mivel azok olyan versenyellenes gyakorlatot alkalmaztak, amely az európai trösztellenes szabályok megsértését jelentette az árképzés és a  tehergépkocsikra vonatkozó szigorúbb kibocsátási előírásoknak való megfelelés költségeinek árazása és áthárítása tekintetében.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Daimler AG 1997. január 17. és 2011. január 18. között vett részt a szóban forgó megállapodásokban.

Az Európai Bizottság egyezségi határozatában a Daimler AG-ra kiszabott bírság összege megközelítőleg 1,09 milliárd euró volt, és 2016-ban teljes egészében kifizetésre került.

Maga a Daimler írja éves jelentésében:

„Az Európai Bizottság egyezségi döntését követően számos joghatóság területén pert, csoportos keresetet és egyéb jogorvoslati lehetőséget nyújtottak be vagy kezdeményeztek a tehergépkocsik közvetlen és közvetett vásárlóitól kártérítési igények vonatkozásában. A benyújtott kártérítési igények jelentős kártérítési felelősséget, valamint a szükséges védekezési intézkedések jelentős költségeket eredményezhetnek a Daimler Truck Group számára. Ez lényegesen kedvezőtlen hatással lehet a Csoport üzleti és pénzügyi helyzetére.

A fent leírt trösztellenes jogsértésekkel kapcsolatban a főbb perek (beleértve bizonyos típusú csoportos vagy kollektív pereket) Németországban, az Egyesült KirályságbanHollandiában és Spanyolországban vannak folyamatban vagy indultak. Néhány más európai országban és Izraelben (összesen körülbelül 20 országban) is vannak folyamatban perek.

A Daimler Truck Group megteszi a megfelelő jogi lépéseket, hogy védekezzen a perekkel szemben.

Mivel a bírósági eljárások jelentős bizonytalanságokkal járnak, lehetséges, hogy az erre képzett céltartalékok az eljárásokban hozott jogerős döntések után egyes esetekben elégtelennek bizonyulnak. Ennek következtében jelentős többletköltségek merülhetnek fel. Ez vonatkozik azokra a bírósági eljárásokra is, amelyekre a csoport megítélése szerint nem kellett céltartalékot képezni.

Nem zárható ki, hogy a fent említett ügyek és jogi kockázatok, külön-külön vagy összességükben jelentős negatív hatással lehetnek a Csoport vagy a szegmensek eredményére, pénzügyi és vagyoni helyzetére.

Bár az egyes jogi eljárások végső kimenetele hatással lehet a Csoport működési eredményére és cash flow-jára egy adott beszámolási időszakban, a Csoport nem gondolja, hogy az ebből eredő kötelezettségek jelentős negatív hatással lennének a Daimler Truck Csoport pénzügyi helyzetére.”

Más tehergépkocsi-gyártók is hasonló következtetésre jutottak éves jelentéseik szerint.

Német Legfelsőbb Bíróság három ítéletét figyelembe véve a helyzetértékelés rendkívül optimista és a tényekkel nem nem feltétlenül áll összhangban, vélik szakértőink.

Kérdése van?
Szakértőink segítenek!


A legújabb fejlemények